Peter Risager

  Kommunerne brugte i 2020 cirka tre milliarder kroner ekstra på anlæg som led i indsatsen for at afhjælpe en økonomisk nedtur i bygge- og anlægsbranchen.

  Suspenderet anlægsloft gav merforbrug på tre milliarder i 2020

  Kommunerne brugte tre milliarder kroner mere på anlæg end de havde budgetteret med i 2020. Kommunernes merforbrug medvirker til at byggebranchen ikke er blevet hårdt ramt af coronakrisen,
  Hjemmepleje er blandt de opgaver, som kommunerne i høj grad hjemtager. Ifølge Dansk Erhvervs medelemsundersøgelse sker hjemtagningerne ofte uden kontrolbud, og det ser man på med en bekymret mine.

  75 procent af offentlige opgaver hjemtages uden kontrolbud

  Hver tredje virksomhed, der sælger til det offentlige, har fået hjemtaget opgaver inden for de seneste tre år, og i tre ud af fire tilfælde sker det uden kontrolbud. 'Problematisk tendens,' mener markedschef i Dansk Erhverv.
  Det er blevet dyrere for borgerne i Faxe Kommune at få tømt deres skraldespande, fordi kommunens forsyningsselskab havde alvorlige budgetoverskridelser i 2019, efter man havde hjemtaget opgaven.

  Hjemtagning giver budgetoverskridelser i flere kommuner

  Når kommunerne hjemtager opgaver, ender det i flere tilfælde med, at den kommunale leverandør alligevel ikke kan udføre opgaven til prisen. Se to eksempler på hjemtagninger, der endte i budgetoverskridelser, her.

  58 kommuner vil spare på det specialiserede socialområde i 2021

  Kun få kommuner opprioriterer det specialiserede socialområde mærkbart i 2021 Se, hver kommunes budget. Det kan have betydning for forhandlingerne om takst for den enkelte borger.
  Nye fodboldbaner, legepladser eller lokaler er på vej til mange af landets daginstitutioner med det forøgede anlægsloft for 2021.

  45 procent af kommunernes forøgede anlægsramme går til daginstitutioner og folkeskoler

  Kommunerne fik ved økonomiaftalen for 2021 et løft af anlægsrammen på 2,5 milliarder. Næsten halvdelen går til daginstitutioner og folkeskoler. Se her, hvordan kommunerne fordeler anlægsudgifterne i budgetterne for 2021.
  I flere kommuner er personalet ad flere omgange blevet sendt hjem i løbet af 2020, og mange er blevet nødt til at udskyde kurser, rejser, nyansættelser, og meget andet. Alligevel svarer de fleste kommuner, at de har haft merudgifter på administration i 2020.

  Bemærkelsesværdig forskel på kommunernes opgørelser af udgifter til covid-19

  Mens flere kommuner har sparet på særligt kultur- og fritidsområdet samt administration mener andre, at man ikke har haft mindreudgifter på et eneste serviceområde som følge af covid-19. Det viser en aktindsigt i kommunernes svar om corona-udgifter til KL.
  På rådhuset her i Brønderslev Kommune vil der ifølge en ny rapport fra VIVE være mulighed for at spare en del på administration ved at øge konkurrenceudsættelsen. Kommunen har nemlig allerede en vis erfaring med konkurrenceudsættelse på administrationsområdet, men ligger stadig under de gennemsnitlige niveau for konkurrenceudsættelse, og har dermed meget at hente.

  Ny rapport: Kommunerne sparer på administration ved større konkurrenceudsættelse

  En rapport fra VIVE viser, at en gennemsnitskommune sparer 12 kroner per indbygger, når konkurrenceudsættelsen på administration stiger en procent. Dermed kan der være store beløb at hente i kommunernes administration.

  Kommunernes likviditet er på det højeste niveau siden kommunalreformen

  Efter en indbringende midtvejsregulering, er kommunernes samlede likviditet på det højeste niveau siden kommunesammenlægningen i 2007. I alt havde kommunerne i 3. kvartal i år likvide beholdninger for over 46 milliarder kroner.
  KL-formand, Jacob Bundsgaard (S), stillede ved torsdagens pressemøde om grønne offentlige indkøb ikke krav om øget kommunal finansiering, selvom de skal købe mere bæredygtigt ind.

  KL-formand: Grønne indkøb er ikke nødvendigvis dyrere

  Sammen med regeringen og regionerne præsenterede KL-formand, Jacob Bundsgaard (S), torsdag en strategi for grønne offentlige indkøb. Her blev der ikke lagt op til, at de nye krav udløser øget finansiering fra staten.

  Barnets lov vil lægge op til flere anbringelser, men det kan blive dyrt for de fattige kommuner

  Inden længe kommer regeringen så med sit udspil til "Barnets lov", hvor flere børn skal i anbringelse. Men anbringelser kan blive en dyr affære for de mest udsatte kommuner. Samtidig kan velstillede kommuner tjene på en lovændring. Forstå mekanismen her.
  Med reformen af det kommunale udligningssystem afskaffede man i foråret betalingskommunefolketallet fra 2021. Det kan have kedelige konsekvenser for nogle kommuner.

  Botilbud i nabokommuner koster hjemkommuner flere milliarder om året

  Ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at 39 procent af de voksne med handicap bor i botilbud udenfor kommunen. Det tal kan blive lavere, efter udligningsreformen gjorde det dyrere at vælge et botilbud udenfor kommunegrænsen.

  54 kommuner søger om over en milliard i særtilskud til “særligt vanskeligt stillede kommuner&#...

  Udligningsreformen gav de fattigste kommuner over halvanden milliard ekstra. Alligevel vil over halvdelen af kommunerne have del i pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner.