Debattør, Laust Westtoft

  Et forbud mod privatejede sociale tilbud svigter ikke bare de udsatte borgere, der mister deres tilbud. Skriver Laust Westtoft i dette indlæg.

  Opråb: Vi har brug for de sociale iværksættere

  Regeringen har sat en farlig kurs for velfærdssamfundet, hvis den skubber privat entreprenørskab, knowhow og kapital ud på sidelinjen med et forbud mod privatejede sociale tilbud. Den svigter ikke kun de udsatte borgere. Den udskriver samtidig en stor regning til skatteyderne. Har Socialministeren de penge?
  Ministeren rammer ved siden af i hendes retorik, mener Laust Westtoft, politisk og strategisk chef, LOS – Landsorganisationen af sociale tilbud. Han er bekymret for at der vil ske en afspecialiseringen.

  Opråb: Vi skal fokusere på kvalitet – ikke ejerskab

  Med socialministerens forslag om at forbyde privatejede sociale tilbud er målet om bedre kvalitet og specialisering for udsatte borgere desværre gledet helt i baggrunden for et mål om at fremme bestemte ejerformer, skriver Laust Westtoft i dette debatindlæg,

  Tvungne driftsoverenskomster hjælper ikke den udsatte borger

  LOS- Landsorganisationen for sociale tilbud opfordrer regeringen og KL til at tænke i helhedsorienterede styringsmekanismer med borgeren i centrum. Fokus skal være et stærkt samarbejde baseret på frivillighed på tværs af sektorer. Skriver Laust Westtoft, politisk chef i LOS.