Helle Schøler Kjær

  "Der er så vidt jeg kan se tale om det, der hedder en 'ulovlig direkte tildeling'," siger Mikala Berg Dueholm om Tårnby Kommunes køb af beskæftigelsesindsatser. Hun er advokat og partner i DLA Piper.

  Kommune har i årevis brudt udbudsloven og indkøbt for millioner på beskæftigelsesområdet

  "At Klagenævnet for Udbud tager sagen op kræver, at der er nogen, der klager," forklarer Mikala Berg Dueholm advokat og partner i advokatfirmaet DLA Piper. Hos Dansk Erhverv mener man, at der er tale om forskelsbehandling, hvis kommunen ikke sanktioneres.
  (ARKIV) "Det er overhovedet ikke svært at lave småjobs og minifleksjob. Tværtimod er det en kæmpesucces," siger økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør i Hjørring, Leif Johannes Jensen.

  Kommune: Det private arbejdsmarked er åbent for fleksjob og småjob

  Stigningen i private fleksjob siden reformen i 2013 viser, at arbejdsgiverne er interesserede i en arbejdskraft med begrænset arbejdsevne, lyder det fra økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør Leif Johannes Jensen i Hjørring Kommune.

  Skarp kritik af it-virksomheds forslag til effektivisering af jobcentre

  Arbejdsmarkedschef kritiserer Schultz for et forslag til besparelse på 1,1 milliarder i jobcentrene. 'Man kan ikke måle tre til fem minutters besparelse på digitale samtaler,' lyder det om et af regnestykkerne.
  (Arkiv) It-virksomheden Schultz foreslår digitalisering på fem områder, der kan give en besparelse på 1,1 milliarder kroner i jobcentrene.

  It-virksomhed foreslår effektivisering i jobcentrene til 1,1 milliarder

  Den største leverandør af fagsystemer på beskæftigelsesområdet foreslår, at borgerne skal være mere selvbetjente. Samtidig kan en automatisering af administrative opgaver give store besparelser.

  Tre vigtige forudsætninger for Schultz’ milliardbesparelse

  Der er tre vigtige forudsætninger for, at Schultz milliardbesparelse kan lykkes. NB-Beskæftigelse har bedt administrerende direktør Simon Svarrer forholde sig til dem.
  (Arkiv) Rødovre Rådhus på en smuk sommerdag med flagparade. Kommunen er ved at skifte karakter, da flere langtuddannede flytter til Rødovre. Traditionelt er det en kommune med mange ufaglærte og faglærte indbyggere.

  Kommune interviewer borgere og virksomheder forud for ny beskæftigelsespolitik

  Rødovre Kommune planlægger en ny beskæftigelsespolitik, der skal sikre, at flere kommer i arbejde. Ledige, der har været i kontanthjælpssystemet og virksomheder er blevet hørt.
  Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) afviser at lave påbud til virksomheder i Nordjylland. Samtidig siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at flere kommuner kan blive opfordret til en delvis nedlukning som i Nordjylland.

  Delvis og frivillig nedlukning i Nordjylland giver uro og bekymring

  Beskæftigelsesminister afviser at give påbud, mens sundhedsminister siger, at flere lokale nedlukninger kan være på vej.
  (Arkiv) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremlagde sit forslag til et uddannelsesløft for ufaglærte på virksomheden Kemp & Lauritzen den 10. juni. Der var ikke meget til kontanthjælpsmodtagerne.

  Hjælpepakke: Flere kontanthjælpsmodtagere kan få opkvalificering

  I tirsdagens hjælpepakke blev der afsat 30 millioner kroner til den regionale uddannelsespulje. Også kontanthjælpsmodtagere har siden august kunnet bruge puljen.
  (Arkiv) Ikke blot jobcentre er ramt. De private virksomheder, der leverer beskæftigelsesindsatser kæmper økonomist efter nedlukning af beskæftigelsesindsatsen.

  Private leverandører på beskæftigelsesområdet hårdt ramt

  Flere kommuner har opsagt eller begrænset aftaler med private aktører under coronakrisen. Det er stik imod det, som regeringen lægger op til i øvrigt, lyder det fra Dansk Erhverv. To kommuner kommenterer kritikken.
  (Arkiv) Holbæk Kommune suspenderede ved nedlukning af jobcentre midt i marts aftaler med private beskæftigelsesaktører med henvisning til force majeure. Det blev ændret sidst i marts, da byrådet vedtog at understøtte erhvervslivet under coronakrisen.

  Kommune var næsten 3 uger om at trække force majeure-opsigelse tilbage

  Fra et opsagt samarbejde på grund af force majeure til fremrykkede betalinger og løbende dialog. Så stor er forskellen på, hvordan kommunerne har håndteret samarbejdet med 2. aktører, der leverer beskæftigelsesindsatser.
  (Arkiv) Små og mellemstore virksomheder kan søge tilskud til løn til medarbejdere på efteruddannelse under coronakrisen i ny pulje på 86 millioner kroner.

  Millioner til opkvalificering i små og mellemstore virksomheder

  EU's Socialfond slækker på kravene og stiller 86 millioner kroner til rådighed til efteruddannelse af medarbejdere under coronakrisen. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer, at op mod 1.000 SMV'er kan få gavn af dette supplement til regeringens hjælpepakker.
  (Arkiv) STAR har forbudt Akademikernes A-kasse at tilbyde en sundhedsforsikring, der dækker i tilfælde af ledighed. A-kassen går nu i retten for at ændre afgørelsen.

  A-kasse går i retten om forbud mod sundhedsforsikring

  STAR har forbudt Akademikernes A-kasse at tilbyde medlemmer en sundhedsforsikring, der også kan hjælpe dem, hvis de mister jobbet.