Sådan her kan Kattegatforbindelsen komme til at strække sig fra Røsnæs, over Samsø til Hou (visualisering).

Forundersøgelse af Kattegatforbindelsen trækker ud og ud

Forundersøgelsen af den omdiskuterede Kattegatforbindelse er blevet udskudt endnu en gang. Vejdirektoratet mangler de sidste beregninger, fortæller projektchefen.

Ejerkommuner på jagt efter private investorer til lufthavn

Aarhus Airport har været gennem nogle vanskelige år med skift på direktionsgangen og dårlige regnskaber. Aktuelt søger de østjyske ejerkommuner efter flere private investorer i millionklassen.
Transportministeriets grønne færgepulje har givet tilsagn om 72 mio. kr. for to nye elfærger på Ærø-Svendborgruten.

Kommune siger ja tak til 72 millioner færgekroner

Ærø Kommunes færgeselskab fik det største tilskud fra Transportministeriets grønne pulje. Den private udbyder fik kun en tiendedel. Til gengæld skal kommunen stå for en yderligere medfinansiering af to elfærger på over 300 mio. kr.
Firmaet Power Fuel har lige vundet et af de største udbud vedrørende opsætning af ladestandere til en kommunes egen bilpark.

Lokal virksomhed vinder stor kontrakt om opsætning af ladestandere til kommunal bilpark

Ballerup Kommune har i flere år arbejdet på at udskifte den kommunale bilflåden ud, så man går over til at bruge miljøvenlige biler. Nu har man taget næste skridt og indgået en kontrakt om etablering af 125 ladestandere til kommunens egne elbiler.
Pensionbranchens oplæg til et nyt samarbejde mellem det offentlige og private aktører bygger også på bestræbelser om at give folketingspolitikerne fornyet mulighed for at investere i bedre velfærd til danskerne.

Pensionsbranchen er klar til at indgå partnerskaber med dansk forsvar

Landets pensionsselskaber kommer med et giganttilbud om offentlig-private partnerskaber, hvor man vil investerer milliarder af kroner i dansk militær og forsvar.
Mange af de kommuner, hvor parcelhuse og villaer har udgjort størstedelen af byggeriet de seneste fem år, er større jyske kommuner, som i fremtiden kommer til at stå med overskud af netop villaer og parcelhuse.

Villaer bliver tilovers i fremtiden – men kommuner fortsætter udstykningen

I nogle kommuner har parcelhusbyggeri fyldt så meget de seneste år, at det samlede udbud af parcelhusene i fremtiden vil være for stort i forhold til efterspørgslen. Vi har behov for at kommunerne udstykker til mere kompakt byggeri
Frederiksberg Kommune var den første kommune i Danmark til udelukkende at indsamle affald med el-skraldebiler. Den slags grønne tiltag kan blive bremset ved en total liberalisering af affaldsmarkedet, advarer borgmester Michael Vindfeldt.

34 borgmestre på tværs af partier: Liberaliser ikke indsamlingen af affald

34 borgmestre advarer i et brev ministre om de negative konsekvenser ved fuldstændig at liberaliserer markedet for indsamling og håndtering af affald. Et forslag udtænkt af Deloitte er ifølge borgmester 'en potentiel bombe under affaldsindsamlingen, som vi kender den i dag.'
Projekter i kommunerne sættes i stå eller udsættes på grund af stigende byggepriser. Priserne på bygge- og anlæg kan på nuværende tidspunkt være reelt langt højere, end tallene fra Danmarks Statistik viser.

Dansk Industri: Byggepriser stiger endnu mere end Danmarks Statistiks opgørelser

Kommunerne er nogle af dem, der bliver allerhårdest ramt af stigende bygge- og anlægspriser. Det forudsiger økonom fra Dansk Industri.
Energibesparelser er en dark horse i tildelingen af opgaven

Kartelanklagede firmaer giver billigste bud på kæmpe Femern-udbud

Entreprenører med alvorlige kartelanklager imod sig har givet det billigste tilbud i stort milliardudbud på Femern Bælt Tunnelen. Det giver de skandaleramte firmaer gode chancer

Udbud om vintertjeneste annulleres efter spørgsmål fra branchen

”Vi har fået en række spørgsmål til udbudsmaterialet. Vi vurderer derfor, at der er behov for en yderligere afklaring,” lyder begrundelsen for annullationen fra Vejdirektoratet.
Kommunerne må ikke gå i gang med at byggemodne i områder, hvor man ikke kan sælge en grund til den pris, det koster at byggemodne. Det forhindrer udvikling af yderområder, mener byrådsmedlem. Venstre vil undersøge problematikken.

Venstre vil undersøge muligheden for at udstykke grunde med tab

Regler om udbygning i yderkommuner kan stå i vejen for udvikling af tyndt befolkede områder, mener byrådsmedlem. Nu vil Venstre se på, om man kan løse problemet i yderområderne.

Fire konsortier skal byde på byggeri af tunnel til milliarder

Vejdirektoratet har nu prækvalificeret fire konsortier, der får mulighed for at byde på milliard-opgaven med at bygge Nordhavnstunnelen i København.