Vejstribernes betydning for fremtidens konsortiedannelser

Højesteret har afgjort at en konsortieaftale mellem konkurrerende virksomheder var i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Dommen giver anledning til opmærksomhed.

Miljøministeren stopper udlicitering af skovarbejdere

Der bliver nu sat en stopper for at udlicitere en større del af Naturstyrelsens skovarbejde frem mod 2021. Skovarbejderne er glade, men hjemtagningstendensen bekymre Dansk Erhverv.

Landsdækkende akut-nummer bliver forsinket. Nu skal opgaven i udbud

Regionerne har tidligere meldt ud, at det landsdækkende akut-nummer 113 var klar inden årsskiftet, men markedsanalysen viser potentiale for konkurrence. Derfor skal opgaven i udbud.

NCC skal bygge en hel ny bydel

Christiansholm, i daglig tale kaldet Papirøen, er under udvikling i Københavns Havn. I fremtiden skal den være en ny bydel med boliger, hotel, restauranter og butikker.
Fra venstre Martin Løbel CEO Cibicom Henrik Wej Petersen Direktør SEAS-NVE.

Partnerskab baner vejen for mere intelligente byrum

Intelligent styring af gadebelysning, affaldshåndtering og måleraflæsning gør byer og lokalsamfund mere bæredygtige, når potentialet i Internet of Things (IoT) udnyttes endnu mere. Nyt strategisk samarbejde mellem Cibicom og SEAS-NVE sætter fart på den udvikling.

København vil kræve miljøvenlige maskiner på byggepladser

Københavns overborgmester ønsker en lovændring, så kommunerne kan kræve, at der bruges miljøvenlige maskiner.
Vandstandslogger bliver installeret i en sø i Egedal

Intelligente vandstandsmålinger sparer tid, giver overblik og tørre gummistøvler hos forsyningsselsk...

Det fælles kommunale vand- og spildevandsselskab NOVAFOS har fået udviklet en smart-løsning af NIRAS, der bl.a. giver online overvågning af vandstanden og spare medarbejderne for unødige feltbesøg.

Dansk Byggeri: Vi venter stadig på regeringens infrastrukturplan

Når de første passagerer i dag sætter sig på plads i den nye Metro Cityring i København, er der grund til at glæde sig, men midt i glæden savner Dansk Byggeri en langsigtet infrastrukturplan, der vil lette trængslen i hovedstaden og andre store bykommuner.

Offentlig-privat bysamarbejde er kun i sin spæde start i Danmark

I Danmark er de privat-offentlige bysamarbejder i sin spæde start. Netværk for privat-offentlig samarbejde præsenterede publikationen ”Privat-offentlige bysamarbejder” på konferencen d. 18 september og gav bl.a. inspiration til samarbejde, samt et bud på hvordan de privat-offentlige bysamarbejder kan styrkes.

Nyt partnerskab skal styrke digitale kompetencer i danske SMV’er

Mindre danske virksomheder efterspørger hjælp til den digitale omstilling, som de står overfor i disse år. Nu kommer der en udstrakt hånd fra det landsdækkende partnerskab "Enter:Digital", som støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Du kan nu se frem til to digitale postkasser

Netcompany har vundet udbuddet om digital post til det offentlige. Det betyder, at du nu kan nu se frem til at skulle åbne to digitale postkasser.
Ørsted har solgt selskabet Radius til SEAS-NVE. (Arkivfoto)

Ørsted sælger Radius for 21 milliarder til andelsselskab

Ørsted har efter længere tids søgen fundet en køber til Radius. Køberen blev SEAS-NVE.