VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  Ny virksomhed vil rådgive kommunerne om Buurtzorg

  ”Vi er overbevist om Buurtzorg-modellen kan give mange af svarene på den krise, som ældreplejen befinder sig i," lyder det fra en ny rådgivningsenhed under den hollandske virksomhed Buurtzorg. Enheden er stiftet i samarbejde med to danske ildsjæle, der har afprøvet Buurtzorg-modellen i praksis.
  Danmark er datamæssigt unik, fordi vi har mulighed for at koble data fra forskellige dataregistre. Derfor har det været muligt, at lave en undersøgelsen, der bl.a. afdækker medarbejdernes erhvervsindkomst efter en udlicitering.

  Udlicitering fører til lavere indkomster og øger forbruget af overførselsindkomster

  Et sæt forskere har fundet en brik i puslespillet om omkostninger ved udlicitering af offentlige opgaver. Øget forbrug af offentlige overførsler er en af konsekvenserne, men er det beviset for, at det er billigere at lade være med at udlicitere? OPS-Indsigt har talt med en af forskerne.