sundhed

  -

  Vælger regeringen at følge alle forslag, der fremsættes i rapporten, vil det medføre en grundlæggende ændring af ældreplejen i følge formanden for regeringens rådgivningspanel Per Okkels.

  Regeringens rådgivningspanel på vej med omfattende løsningskatalog for ældreområdet

  Det fremgår af en fortrolig rapport, at vi vil stå med en række dilemmaer ift. den eksisterede model for frit valg, hvis man politisk beslutter sig for en ny visitationsmodel og organisering af ældreområdet i faste teams, men der findes også muligheder for udvidelse af det frie valg, fremgår det.
  Tom Vile Jensen, der er underdirektør i brancheorganisationen for forsikrings- og pensionsselskaber, F&P, ser potentiale for afkast efter vedtagelse af en ny sundhedspakke i Repræsentanternes Hus

  Pensionsselskaber øjner profit efter ny klima-og sundhedspakke

  Amerikanernes nye klima-og sundhedspakke kan medføre flere penge til danskernes pensionsopsparinger. For amerikanerne skal bruge milliarder af kroner på blandt andet vindmøller og medicin og det forventes at være en givtig investering, som pensionsselskaberne vil gå efter.
  Andet kvartal sidste år var ekstraordinært, da Falck fik til opgave at teste befolkningen for covid-19.

  Falcks resultater rasler ned efter endt testopgave

  Falck tjente sidste år godt på at teste for covid-19. Nu testes der ikke længere, og det ses i resultaterne, men koncernen har også et par andre udfordringer at se til.
  Arkivfoto

  Stor vækst i regionernes brug af privathospitaler

  Privathospitalerne udgør et stående samfundsberedskab, der er en elastik eller harmonika, som regionerne kan trække i, når det offentlige mangler hospitalskapacitet. En stigning i henvisninger viser, hvor meget sundhedsberedskabet afhænger af den private sektor.
  Der er ikke brugt meget plads på offentlig-privat samarbejde i regeringens sundhedsudspil

  Sundhedsudspil næsten støvsuget for offentligt-privat samarbejde

  Regeringens reformudkast på sundhedsområdet møder kritik fra flere sider. Udspillet kan ses som en liste af opgaver for det offentlige med minimal privat involvering. Et medie kalder det en udskydelsesreform, hvor mange af initiativernes gennemførelse er uvisse.
  Der er ikke tale om merforbrug, når begrebet merforbrug anvendes i regionens økonomirapportering. Læs her hvad der er op og ned.

  Replik: Budgettet holder i Region Midtjylland

  To markedschefer fra Dansk Erhverv har desværre fået galt fat i, hvordan budgettet omkring hjemtagningen i Region Midtjylland hænger sammen. Der er ikke tale om budgetoverskridelser, men derimod planlagte etableringsomkostninger.

  Region Hovedstaden ansætter ambulancechef med erfaring fra Falck

  Region Hovedstaden hjemtog ved et udbud en ud af fire delaftaler for bl.a. at sikre øget konkurrence på ambulanceområdet. Nu ansætter man en tidligere chef med erfaring fra den private sektor, som skal opbygge en ny tjeneste og i samarbejde med Falck skabe fremtidens ambulancetjeneste.
  I Region Midtjylland har man et planlagt merforbrug på 33,1 mio. kr. som følge af hjemtagningen af ambulancedriften.

  Opråb: Borgerne risikerer at betale høj pris for regionale hjemtagninger

  Det har stor betydning om regioner anvender kontrolbud eller kontrolberegninger ved et udbud. Resultaterne fra fire regioners udbud af ambulancer viser, at kontrolberegninger kan øge hjemtagelsen. I en enkelt region har det givet et merforbrug i millionklassen og det kalder på et øget politisk fokus.
  I efteråret tabte de to regioner Midtjylland og Hovedstaden en millionsag i Klagenævnet for Udbud og nu er det så fire regioner i en anden sag.

  Regioners indkøb af ambulancer var ulovlig

  Regionerne har det sidste år været en hyppig gæst i Klagenævnet for Udbud og tabt flere klagesager. I efteråret 2021 afstedkom det en erstatning i millionklassen for to regioner og aktuelt har fire regioner tabt en sag til en udbudsværdi af en halv milliard. - Men begår regionerne for mange fejl?
  Dansk Industri ønsker at det private arbejdsmarked skal ligestilles med det offentlige, så private virksomheder også kan tilbyde selvtest for coronavirus. (Arkivfoto).

  DI ønsker selvtest til private virksomheder

  Det private arbejdsmarked skal også tages i betragtning, når det gælder selvtest af coronavirus, mener DI.
  Ideen med at suspendere behandlingsgarantien er, at den skal frigive kapacitet i det offentlige sygehusvæsen, som er presset på grund af corona. Men den køber Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen ikke. (Arkiv foto)

  Regeringen suspenderer behandlingsgarantien og borgerens frie sygehusvalg

  Stigende smitte- og indlæggelsestal med corona medfører nu, at behandlingsgarantien og borgerens frie sygehusvalg i en periode suspenderes, for at frigive kapacitet i det offentlige, men giver det mening og hvad så med den private hospitalssektor, skal den så gå i tomgang?
  Hvorfor har Tandlægeforeningen haft et ønske om, at gratis tandlæge for de 16 - 21 årige alene blev forankret i privat regi?

  Finansloven udvider overset frit-valgs-ordning

  Halvdelen af de unge får ikke valgt privat tandlæge, inden de overgår til voksentandplejen. Med finansloven for 2022 udvides gratis frit-valgs-ordningen for de unge, hvor der kan vælges mellem offentlig eller privat, men Tandlægeforeningen havde helst set, at tilbuddet blev forankret i privat regi.