Ærmerne var smøget op under det sidste samråd om tolkefirmaet Easy Translate, nu er hammeren faldet.

Kontrakt med udskældt tolkefirma er ophævet

Kontrakten med tolkefirmaet EasyTranslate ophæves med øjeblikkelig virkning for misligeholdelse af aftale.

Tre år efter konkursbølgen på hjemmeplejeområdet udkommer en guide, der skal hjælpe kommunerne

KL og Ældreministeriet har udgivet den første guide til forståelse af private leverandørers regnskaber. Erhvervsmand sætter spørgsmål ved kommunernes kompetence til at anvende den i praksis.

Gentofte Kommune lancerer en ny udbudsmodel

Gentofte Kommune afprøver en ny model, hvor kommunen og arbejdsmarkedets parter på forhånd har afstemt forventninger til udbuddet. Modellen kaldes et 3-i-1 udbud.
Erhvervsminister Simon Kollerup (S), regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på Herlev Hospital ifb. Lancering af partnerskab for innovationsfremmende sundhedsudbud

Nyt partnerskab skal sætte skub i udviklingen af fremtidens sundhedsløsninger

Life science-industrien og stat, regioner og kommuner har indgået partnerskab om at skabe bedre rammer for innovative indkøb og udbud på sundhedsområdet inden for medicinsk udstyr.
Vandstandslogger bliver installeret i en sø i Egedal

Intelligente vandstandsmålinger sparer tid, giver overblik og tørre gummistøvler hos forsyningsselsk...

Det fælles kommunale vand- og spildevandsselskab NOVAFOS har fået udviklet en smart-løsning af NIRAS, der bl.a. giver online overvågning af vandstanden og spare medarbejderne for unødige feltbesøg.

Kammeradvokaten giver svar på tiltale

Advokatfirmaet Poul Schmith bedre kendt som Kammeradvokaten bliver stærkt kritiseret for unfair konkurrence af såvel branchen som af Dansk Erhverv. "Der er opbygget en række myter, som ikke har hold i virkeligheden," fortæller managing partner hos Advokatfirmaet Poul Schmith, Tomas Ilsøe Andersen til OPS-Indsigt.

I fremtiden kommer prisen på hjælpemidler til at være afhængig af anvendelsesgrad

En resultatbaseret aftale mellem Odsherred Kommune og Roche Diabetes Care sikrer nu, at patienten får anvendt de medicotekniske værktøjer rigtigt og forbliver i den optimale behandlings zone. Læs hvordan udstyr, vejledning, pris og behandlingsresultat hænger sammen for, diabetespatienterne i Odsherred Kommune.

Styrelse vil politianmelde ansatte i sag om indkøb og gaver fra leverandører

Kammeradvokaten: Der har været en usund kultur i Bygningsstyrelsens enhed for Facility Management, hvor det var accepteret at modtage gaver og foretage indkøb på styrelsens regning. Nu får det konsekvenser for en række ansatte.

Kammeradvokaten har punkteret regeringens planer om at ændre udbuddet af digital post

Det trecifrede millionudbud af fremtidens digital post er historien om endnu en offentlig it-løsning, der løber i en anden retning end planlagt. Nu risikerer danskerne at få to e-postkasser.

Eksperter: Salg til kommuner kræver særlige kompetencer

Kommuner kan være tunge at danse med, for private virksomheder, når de sælger ny teknologi, men det bliver stadig bedre, særligt hvis virksomheden har sat sig ind i den kommunale virkelighed.