Social- og Ældreministeriet

  Social- og Ældreministeriet

  Sådan så den kommunale placering af friplejehjem ud i 2020, men nu har Folketingets fået noget andet at vide. OPS-Indsigt har set på hvad der er op og ned.

  Folketinget har ikke fået retvisende oplysninger om antal plejehjem og ejerform

  Folketingets social- og ældreudvalg har i et ministersvar fået en opgørelse over antallet af plejehjem fordelt på ejerform. På OPS-Indsigt konstaterer vi, at tallene ikke er retvisende og det er der flere grunde til.
  Forsøger Social- og Ældreminister Astrid Krag endnu engang at komme af med de private sociale tilbud ved at få dem skrevet ud af Barnets Lov eller er der tale om en simpel fejl i et kæmpe lovarbejde?

  Private sociale tilbud er skrevet ud af lovudkast til ny lov

  Godt gemt i et 900 sider langt lovforslag som for øjeblikket er til høring i et fantomtempo, kan man læse at private sociale tilbud er skrevet ud af Barnets Lov, der skal være den nye hovedlov på området. Det harmonerer på ingen måder med de politiske aftaler bag loven. Læs hvad der er op og ned.
  "Fælles for hele velfærdsområdet er, at vi har for få og for dårlige data," lyder det fra velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Troels Yde Toftdahl. Han savner en særlig anbefaling i regeringens digitaliseringsstrategi.

  Øget digitalisering af velfærdsområderne kræver ændringer og forenklinger

  ”Det at hver kommune producerer egne forskellige kvalitetsstandarder, er noget hø,” lyder det fra velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Troels Yde Toftdahl. Han udpeger tre velfærdsrettede nedslagspunkter, der skal rykkes på i regeringens digitaliseringsstrategi, hvis ambitionerne skal blive til noget.
  Velfærdschef i Dansk Erhverv, Troels Yde Thoftdahl og forhandlingschef i FOA, Jakob Bang er bekymrede for BPA-Området. De to organisationer har i flere år gjort fælles sag og henvendt sig til ministeren om problemerne på området.

  Kommunernes priser på administration af handicaphjælp er et lotteri

  BPA-ordningen har udviklet sig til et postnummerlotteri bestemt af den økonomi, som den enkelte kommune vil lægge i ordningen, lyder det fra Dansk Erhverv. Det bakkes op af FOA, der peger på, at andre områder trods alt har regler, som gør, at kommunerne skal afregne svarende til egne omkostninger.
  "Hos os er det en helt bevidst holdning, at der skal være et køkken på hvert plejehjem," lyder det fra direktøren, for en af de organisationer der bygger og driver friplejehjem.

  Fire ud af ti kommunale plejehjem får ‘take away’ – de private laver maden selv

  En undersøgelse foretaget af Social- og Ældreministeriet viser, at de private plejehjem stort set altid producerer deres egen mad, mens de kommunale i langt højere grad får hele eller dele af maden udefra. Men hvor stor er forskellen, og betyder det noget?

  Christiansborg indtaget af kørestole og handicaphjælpere

  Christiansborg var belejret af handicapkøretøjer udenfor og indtaget af kørestole indenfor ved konferencen ”Hjælperordninger under pres”. Her satte LOBPA for en dag dagsordenen i Landstingssalen. Med et skarpt fokus på fem udfordringer for BPA-brugere blev der stillet spørgsmål til de ansvarlige.
  Social- og Ældreminister Astrid Krag har skulle svare på, ud fra hvilket aftaleretligt grundlag hun og Sundhedsministeren har kunnet pålægge de private aktører at etablere et antigen-selv-test setup og samtidig pålægge de private aktører selv at afholde udgifterne.

  Regeringen havde ingen hjemmel til at pålægge private tilbud selvtest-setup

  Kommunale velfærdsinstitutioner har været dækket af en aftale om gratis selvtest, mens private leverandører er pålagt selv at etablere og bekoste et antigen-selv-test setup. Nu viser et svar fra socialministeren, at der ikke var juridisk hjemmel for pålægget.
  Hvor sort-hvidt kan man fortolke statsministerens nytårstale, når det kommer til den nye ældrelov? - bedøm selv.

  Kommentar: Statsministerens ældrelov en reformrealitet eller en prøveballon?

  Forsøgte statsministeren at aflede opmærksomheden fra døde mink og slettede sms-er ved at trække en kanin op af hatten eller sigtede hun mod en reformering af ældreområdet i fantomtempo samtidig med, at hun frigav en prøveballon om fremtidens ældrepleje med færre retskrav og mere privat hjælp?
  Ravnstrup Krisecenter der nu er konkurs fik hele to tildelinger i millionklassen ud af de 19 tildelinger, som Socialstyrelsen uddelte i december 2020.

  Socialstyrelsen gav over 4 millioner til svindelmistænkt institution

  Et nyoprettet kvindekrisecenter gik konkurs efter et år. Inden da nåede centeret at få millioner ud af Socialstyrelsen. Nu er direktøren politianmeldt på mistanke om misbrug af offentlige midler, men hvad mener Socialtilsynet om centerets evne til at hjælpe kriseramte kvinder?
  Øverst fra højre branchedirektør i Dansk Industri, Jakob Scharff. - Velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Troels Yde Toftdahl. - Branchedirektør i Selveje Danmark Jon Krog. - Politisk og Strategisk chef i LOS, Laust Westtoft

  Brancheorganisationer hælder lovudkast om et styrket socialtilsyn ned ad brættet

  ”Der er tale om en østtysk bureaukratisk model, så det bliver svært at overleve som virksomhed,” lyder en kommentar til et lovudkast om et styrket socialtilsyn. I både Dansk Erhverv, Dansk Industri, Selveje Danmark og LOS mener man, at udkastet går længere end den politiske aftale, men hvad betyder det?
  ”Det er ingen hemmelighed, at regeringen ønskede at sætte en stopper for, at private tilbud kan trække en masse penge ud til private ejere. Det ønsker vi stadig, " siger Socialminister Astrid Krag.

  Astrid Krag ærgrer sig – profitforbud skrevet ud af politisk aftale

  Regeringens felttog mod overskud hos private sociale tilbud er tabt. Det fremgår af en politisk aftale om et styrket socialtilsyn. ” Det er utrolig ærgerligt,” siger Socialminister Astrid Krag. Hos Dansk Erhverv er man lettet over, at der fortsat er plads til både private og selvejende aktører.
  Flemming Trap er debattør og indehaver Trap Consulting ApS

  Sluk panikknappen: Private ildsjæle slipper for dødsstødet

  Alt tyder på, at dødsstødet mod private sociale tilbud er trukket tilbage. I stedet er der indgået en politisk aftale, der stiller nye krav og forstærker tilsynenes magt. Direktør Flemming Trap Højer giver her et fagligt perspektiv på, hvad socialsektoren kan vente.