Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i København

    Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i København