Rekruttering

  Rekruttering

  Haves: Vilje til velfærd - Søges: Penge og arbejdskraft. Sådan lyder udfordringen under en paneldebat. Fra venstre: Flemming Besenbacher, professor emeritus, tidligere bestyrelsesformand Carlsbergfonden, Susanne Ekman, forfatter og lektor på Roskilde Universitet, Thomas Gyldal Petersen (S), formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg og borgmester i Herlev kommune, Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg og formand i KL, Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg og politisk leder for Venstre i Aarhus Kommune, Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune.

  Hvordan skaber vi god velfærd, når der er massiv mangel på hænder?

  Civilsamfundet skal inddrages mere, og nogle velfærdsydelser skal gentænkes. Og så skal vi tale realistisk om problemerne. Sådan lyder nogle af forslagene til løsninger i en debat om den voksende mangel på personale til at tage sig af ældre og børn.
  Flere kommunale topfolk er de seneste år gået ud af rådhusets fordør og endt i den private sektor. (Arkivfoto)

  Tidligere kommunaldirektør går privat

  Det er ikke dagligdags kost, at kommunale topfolk søger ud i den private sektor, men det sker. Senest har den opsagte kommunaldirektør fra Greve Kommune, Claus Thykjær fået nyt job i den private sektor. Men hvad laver de tidligere kommunale topfolk i den private sektor?
  Den nye formand for Handicapbranchen Danmark, Michael Graatang peger på, at det offentligt-private samarbejde på handicapområdet i dag under pres, fordi det offentlige er underlagt krav om at hjælpe flere for færre midler.

  Ny brancheformand: ”Vi skal synliggøre fordelene ved jobs i handicapbranchen”

  Handicapbranchen Danmark, der repræsenter en række virksomheder med tilsammen 8000 ansatte på handicapområdet, har fået ny formand. Han ser et behov for at effektivisere og afbureaukratisere hele området, så virksomhederne kan være kosteffektive samarbejdspartnere for den offentlige sektor.