Prisberegninger

  Hvad er det, der får ledelsen i en plejevirksomhed til at stævne en stor kommune, der som kunde tilmed altid er betalingsdygtig?

  Blækspruttens direktør: ”Inden du ser dig om, er der gået næsten fire år i retssystemet”

  I november afsagde Højesteret dom i Brønderslevsagen. Vi har talt med direktøren for Blæksprutten ApS, der trak Brønderslev Kommune i retten for underbetaling, men hvad gik forud, hvorfor ankede man efter medhold i Landsretten og har direktøren fortrudt?
  Brønderslev Kommune bliver i 2019 stævnet af en frit-valgs-leverandør, men hvad er stridens kerne, når vi spørger kommunen og hvilken læring kan man drage af sagen? (Arkivfoto)

  Brønderslevsagen – stridens kerne set i et kommunalt perspektiv

  Konflikten med Blæksprutten ApS har ikke været uden omkostninger for Brønderslev Kommune, selvom man ikke blev dømt til erstatning. OPS-Indsigt har talt med velfærdsdirektør Henrik Aarup-Kristensen om hans perspektiv på centrale elementer før, under og efter sagen.

  Ny vejledning til beregning af timepriser på frit-valgs-området

  Efter måneders ventetid og en Højesteretsdom får vi nu en ny vejledning til timeprisberegning på hjemmeplejeområdet. Hos Dansk Industri bakker man op om vejledningen. ”Nu handler det om, at kommunerne tager vejledningen i brug,” lyder det. - Få adgang til vejledning via artiklen.
  I Vallensbæk Kommune har forvaltningen gjort et grundigt stykke arbejde med at beregne taksterne til en nyt friplejehjem, mener man i Dansk Erhverv.

  Takstberegningen til nyt friplejehjem i Vallensbæk Kommune høster ros

  Om to år skal Vallensbæk Kommune have et friplejehjem med Diakonissestiftelsen som plejeoperatør. Modellen høster store roser fra Dansk Erhverv i forbindelse med takstberegningerne, men aftalekomplekset indeholder også andre interessante elementer, som ikke ses så ofte.
  "Sagen i Højesteret har ikke været med til at gøre det lettere at være privat leverandør," lyder det fra en velfærdsleverandør, der ikke driver hjemmepleje.

  Bred bekymring blandt velfærdsleverandører i kølvandet på Brønderslevsagen

  På tværs af velfærdsområderne har private velfærdsleverandører nærlæst Højesterets dom i Brønderslevsagen. Vi har talt med et udsnit, der driver dagtilbud, botilbud og friplejehjem om, hvilke afledte effekter de ser på deres område.
  Mange transportvirksomheder udfører samfundskritiske opgaver, men de stigende energipriser presser de kommunale leverandøre.

  Branche rasler med sablen, fordi kommunerne tøver med at drøfte prisjusteringer

  På trods af utallige opfordringer fra ministerier og styrelser oplever transportbranchen kun meget sjældent, at kommunerne tager en konstruktiv dialog om prisjusteringer, set i lyset af de stigende priser. Det kan få konsekvenser.
  Hvad tænker man i Kommunernes Landsforening om prisberegningsmodeller på hjemmeplejeområdet efter Højesterets dom i Brønderslevsagen?

  KL: Højesterets dom er en opbakning til kommunerne

  KL`s perspektiv på højesteretsdommen i den såkaldte Brønderslevsag er interessant, for mange kommuner har nemlig haft deres beregningsmodeller på standby. OPS-Indsigt har talt med både KL`s juridiske chef og den advokat der har ført sagen for KL.
  Pilen peger på Folketinget, mener borgmesteren i Brønderslev Kommune - og den tilgang deler han med flere af dem, vi taler med i kølvandet på Højesterets dom.

  Reaktioner på Højesteretsdom – behov for klare regler og kontrolenhed

  Borgmesteren i Brønderslev Kommune efterlyser en enkel lovgivning efter Højesterets dom, hvor kommunen blev frifundet og ikke skal betale erstatning til en privat leverandør, selvom kommunen havde handlet ansvarspådragende. Branchens reaktioner er ikke ulig borgmesterens. Vi har samlet en håndfuld.
  I Brønderslev Kommune erkender Borgmester Mikel Klitgaard, at kommunen har lavet fejl i forbindelse med beregning af frit-valgs-priserne.

  Plejevirksomhed vinder det principielle, men taber krav om erstatning

  I Brønderslev Kommune er borgmesteren godt tilfreds med Højesterets dom over kommunens måde at håndtere prisberegningerne på, selvom kommunen bliver fundet ansvarspådragende. Hos Blæksprutten ApS skal man lige genfinde fodfæstet, lyder det fra stifteren.

  Højesteret: Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende

  To ting har været i spil i Brønderslevsagen. For det første om Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende og dernæst om den private plejeleverandør Blæksprutten havde lidt et tab, som kommunen skulle erstatte.
  I retssystemet befinder der sig omkring fem sager om kommunernes prisberegninger. Sagsanlæggene løber op i mange millioner. Mandag afsiges der dom ved Højesteret i den første sag af sin art.

  Tavshed medens Højesteret voterer

  En kommende Højesterets dom kan få voldsom betydning for borgernes frie valg og de afsmittende effekter kan ramme hele paletten af velfærdsaktører, der er afhængige af kommunernes prisberegningsmetoder, skriver redaktør Steen Houmark i en kommentar. Han iagttager bekymring hos både kommuner og private.
  I Gladsaxe Kommune køre alle hjemmehjælperne i dagtimer på cykel. Kommunens biler er forbeholdt sygeplejerskerne fremgår det af et notat om kommunens prisberegninger.

  I Gladsaxe venter man på KL og Højesteret

  I Gladsaxe Kommune anvender man sin egen model til beregning af priserne for frit valg af hjemmepleje, men er den gangbar og hvorfor har det været svært for et byrådsmedlem, at få de svar han efterspørger? Hos en brancheorganisation er budskabet klart: ”Vis os hvordan I har gjort.”