Det hører til absolut sjældenhederne at en kommune politianmelder en leverandør. (Arkivfoto)

Haderslev Kommune politianmelder privat leverandør

Flere borgerhenvendelser om manglende hjælp fik Haderslev Kommune til at undersøge en privat leverandør. 'Når vi vælger at ty til noget så drastisk som en politianmeldelse, så er det fordi, det har et omfang, som kræver det,' lyder det fra kommunen. Leverandøren er rystet.
Ideen med Buurtzorg-modellen er bl.a., at man ved at organisere smartere kan leverer bedre, lyder det fra den tidligere direktør i Lokalplejen Danmark, Bjørn Kassøe Andersen.

Buurtzorg-modellen gav bedre resultater, men prisgrundlaget var ulige

Buurtzog-projektet i Ikast-Brande havde gode takter. Selvorganiseringen hos den private aktør gav bedre kontinuitet, en bedre tværfaglig indsats, en bedre borgeroplevet kvalitet, samt reduceret sygefravær sammenlignet med kommunes leverandør. Det fremgår af en VIVE-rapport, men prisgrundlaget var ulige.
Jakob Sølvhøj der afløser Pernille Skipper som Enhedslistens ældreordfører, vil gerne vinke farvel til det frie valg af leverandør i hjemmeplejen.

Enhedslisten vil have en kommunal ældrepleje, hvor private er overflødige

”Det minder om et menneskesyn, vi har set i det tidligere DDR og andre steder hvor menneskers ret til selvbestemmelse ikke spiller den store rolle,” siger Jakob Scharff, der er branchedirektør i Dansk Industri i en kommentar til Enhedslistens annoncerede opgør med borgerens frie valg.
Samme kvalitet til lavere pris er en af gevinsterne ved en udbudsaftale Ringsted Kommune har haft med en privat leverandør af hjemmepleje. (arkivfoto)

Privat plejeleverandør har sparet Ringsted Kommune millioner, men nu er det slut

Første oktober står 1100 borgere uden frit valg af hjemmehjælp, fordi ingen bød på opgaven og den nuværende private leverandør trak sig. Ringsted Kommune er ikke den eneste, der står i den situation. Læs hvordan kommunen takler det og først anbefaler politikerne et udbud i 2023.
"De ældre anskues som en form af objekter af distanceblændede og selvtilfredse politikere ," skriver en leverandør bl.a. i et lokalt debatindlæg om ældreplejen. (arkiv foto)

Gribskov Kommune trækker leverandør til samtale efter kritisk debatindlæg

Hvor langt strækker ytringsfriheden sig, når du er leverandør? Det spørgsmål er aktuelt efter et kritisk debatindlæg af kommunens politik på ældreområdet. Indlægget har fået forvaltningen i Gribskov til at trække leverandøren til side og det er ikke første gang kommunen markere, hvor grænsen går.
Der er en stadig stigende tendens til, at erfarne plejevirksomheder trækker trækker sig som leverandører af hjemmehjælp og det er bekymrende for de ældres valgmuligheder.

Analyse: Det frie valg af hjemmehjælp udsultes

To kommuner på Sjælland står uden privat leverandør af hjemmepleje, men den situation er kun toppen af et isbjerg af udfordringer, som kommunerne står med i forhold til at få det frie valg til at fungere, små 20 år efter at det er indført, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.
Modellen med frit-valgs-beviser er ikke så lige til og kan have konsekvenser for de ældre grad af frit valg.

To kommuner står uden privat hjemmeplejeleverandør efter genudbud

Et frit-valgs-bevis er sidste mulighed for to sjællandske kommuner, hvis der ikke melder sig en ny leverandør, der kan godkendes efter de fejlslagende genudbud, men et frit-valgs-bevis kan vise sig at være en legitimeret kvælning af det frie valg, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.
Landsretsdommen burde være sommerlæsning for embedsfolk og politikere i kommunerne, skriver redaktør Steen Houmark

Kommentar: Landsretsdom kan blive en bombe under kommunernes ældrebudgetter

Brønderslev Kommune er dømt til at betale 5 mio. kr. for underbetaling af en hjemmeplejeleverandør. Dommen sætter ikke kun fokus på kommunernes prisberegninger og de økonomiske konsekvenser, hvis resultatet overføres til landsplan. I et valgår kalder den på en debat om prioritering i velfærd.
Brønderslev Kommune har tabt en sag ved Vestre Landsret, hvor man blev stævnet for over 22 millioner kroner i for lidt betaling af en privat hjemmeplejeleverandør.

Brønderslev Kommune anker ikke Landsrettens dom

Landsrettens dom om for lidt betaling af en privat hjemmeplejeleverandør tages til efterretning af Brønderslev Kommune. Her vil man have KL til at se på området. ”Der må meget gerne ske forenklinger. Vi skal for alt i verden undgå mere bøvl og bureaukrati,” siger borgmesteren.
Brancheorganisationen KA Pleje har rejst en række sager mod kommuner ved domstolene med krav om millioner for underbetaling af private hjemmeplejevirksomheder.

Kommuner sagsøgt for 100 millioner kroner i for lidt betaling af plejeleverandører

En Landsretsdom nærlæses i flere kommuner for at vurdere deres egen sag ved domstolene om prisberegninger. KL har ikke ønsket at kommentere dommen, men alle aktører peger på, at store forskelle i de forudsætninger kommunerne beregner efter reducerer sammenligheden og kalder på forenkling.
Debatten om kommunernes prissætning på frit-valgs-området går langt tilbage, men nu er der faldet en dom i landsretten, som idømmer en kommune, at betale millioner kroner til en privat leverandør.

Dom er en gamechanger, der stopper kommuner i at regne priser ud på servietter

I Dansk Industri kalder branchedirektør Jakob Scharff en landsretsdom, hvor Brønderslev Kommune idømmes at efterbetale en frit-valgs-leverandør 5 mio. kr., for en gamechanger. Hos Dansk Erhverv mener markedschef Morten Jung, at det nu er slut med kommunale prisberegningerne på en serviet.
For fire ud af de seks landsdele er prisforskellene på højeste og laveste pris på pleje blevet større i forhold til sidste års opgørelse.

Påfaldende store forskelle i kommunernes afregningspriser på frit-valgs-området

Variationen i kommunernes afregningspriser for private hjemmeplejeleverandører er vokset det sidste år. ”Det er meget påfaldende,” siger branchedirektør i Dansk Industri. Han ser det som et spejl af de udfordringer, der er på området, hvor virksomheder underbetales og det frie valg sættes ud af kraft.