Praktisk hjælp

  Ved Folketingets åbning den 4 oktober var der valgstemning og mange fik taget selfies. Samme dag udsendte Social- og Ældreminister Astrid Krag et sidste hyrdebrev til kommuner og regioner.

  Socialministeren udsendte hyrdebrev til kommunerne to minutter i valgkamp

  Et hyrdebrev fra socialminister Astrid Krag til kommunerne indeholder et signal om, at forandringer er på vej i forhold til BPA-ordningerne. Opgaver hendes efterfølger må fører ud i livet. I Handicapbranchen Danmark er man optimistisk. I FOA har man ikke hænderne over hovedet.
  Socialistisk Folkepartis ældreordfører Kirsten Normann Andersen lukker op for de private private plejeleverandører på ældreområdet, men fremtidens frie valg skal ikke se ud som i dag.

  SF: Fremtidens frit-valgs-model er en all-inclusive-løsning

  SF er inde i en bevægelse, hvor negativ retorik om private plejeleverandører skiftes ud med forslag om helhedsorienteret hjemmepleje med myndighedskompetencer og plads til private, der kan løse alle opgaver, men hvad betyder det lige og hvordan modtages det i branchen?
  I Jammerbugt Kommune har man haft travlt med at genberegne frit-valgs-priserne, efter at man har fået flere henvendelser fra Dansk Erhverv.

  Jammerbugt Kommune skruer op for timepriserne på frit valg

  Over et år efter at nabokommunen Brønderslev blev dømt til at betale fem millioner ved landsretten for underbetaling af en privat leverandør af frit valg, skruer Jammerbugt betragteligt op for timepriserne, efter at de har været holdt nede af et regneteknisk kunstgreb.
  Over 30 pct. af den praktiske hjælp leveres af private leverandører. Med et forslag fra regeringens rådgivningspanel om prioritering i serviceniveauet sættes der atter spot på frit-valgs-området

  Analyse: Praktisk hjælp risikerer at blive skrevet ud af den nye ældrelov

  Omkring ti linjer i en fortroligstemplet rapport fra regeringens rådgivende panel i forhold til en ny ældrelov peger på behovet og muligheden for, at man politisk beslutter sig for, at praktisk hjælp ikke længere skal være en mulig ydelse. Spørgsmålet er, tør regeringen gå den vej?
  Vælger regeringen at følge alle forslag, der fremsættes i rapporten, vil det medføre en grundlæggende ændring af ældreplejen i følge formanden for regeringens rådgivningspanel Per Okkels.

  Regeringens rådgivningspanel på vej med omfattende løsningskatalog for ældreområdet

  Det fremgår af en fortrolig rapport, at vi vil stå med en række dilemmaer ift. den eksisterede model for frit valg, hvis man politisk beslutter sig for en ny visitationsmodel og organisering af ældreområdet i faste teams, men der findes også muligheder for udvidelse af det frie valg, fremgår det.
  Hjemmeplejeområdet udvikler sig hele tiden. Det samme gør omkostningsfaktorerne. Spørgsmålet er hvor ofte kommunerne er forpligtet til at genberegne priserne?

  I mange kommuner baseres frit-valgs-priserne på ældre omkostningsforudsætninger

  Kun få kommuner har i år genberegnet og justeret timepriserne på hjemmeplejeområdet. Det viser en ny undersøgelse. KA pleje mener, at kommunerne tilsidesætter loven. Hos KL ser man anderledes på sagen.
  Politisk chefkonsulent René Nord Hansen hos arbejdsgiver organisationen KA Pleje er rystet over kommunernes måde at agere på.

  Trods inflation – Ingen kommuner påtænker at justere deres priser på hjemmepleje

  En ny undersøgelse af kommunernes timeprisberegninger på frit-valg understreger behovet for en uvildig klageinstans, lyder det samstemmende fra Venstre og Konservative, men hvordan fortolker KL kommunernes pligt til genberegning af priserne i forbindelse med den stigende inflation?
  KL har siden det tidlige forår 2022 fået ekstern bistand fra genboen revisionsfirmaet Deloitte til udviklingen af en ny vejledning til prisberegninger på ældreområdet.

  Ny vejledning til beregning af frit-valgs-priser bliver stærkt forsinket

  Arbejdet med den nye vejledning til beregning af frit-valgs-priser skal gøres ordentligt, derfor er tidsplanen rykket, lyder det fra KL. Læs her hvad det er der medvirker til forsinkelsen og hvornår vi kan forvente en ny vejledning på gaden.

  Den største leverandør af ældremad opkøbt af tysk firma

  Det Danske Madhus, som beskæftiger 200 medarbejdere og hver uge levere over 115.000 måltider mad til den danske ældrebefolkning, er solgt til en tysk virksomhed.
  En opsagt leverandør anklager ledelsen i Fredericia Kommune for, at tænke mere på dem selv end på borgerne.

  Opsagt plejeleverandør langer ud efter kommunen

  Den private plejeleverandør Sundplejen, som blev opsagt fra sin kontrakt med Fredericia Kommune i sidste uge, går nu til modangreb med kraftige beskyldninger mod embedsmændene. Kommunen overvejer lige nu en politianmeldelse.
  "Hvis det frie valg medfører, at flere borgere vælger private aktører, skal den offentlige kapacitet tilrettes den nye efterspørgsel, så enhedsprisen ikke bare stiger og stiger," skriver May-Britt Kattrup i dette debatindlæg.

  Uvildig klageinstans afgørende for det frie valg

  Debat: Drop udbudsmodellen og giv borgerne en vouchermodel for det burde være en menneskeret at have frit valg over hele linjen. Det forudsætter dog, at der er noget at vælge imellem og vi har et velfungerende offentligt-privat samarbejde med fair og lige konkurrence.

  Ældreplejen risikerer at brænde sammen

  Konkurrencen om de varme hænder er nu så stor, at flere kommuner og private aktører inden for ældreplejen tilbyder store velkomstbonusser og favorable tjenestevilkår, men det kan komme til at bide sig selv i halen. Det viser erfaringer fra almen praksis.