Overenskomster

    Overenskomster

    I Danmark har vi omkring 1800 arbejdspladser af en helt særlig kaliber, hvor handicappede kan ansætte deres egen hjælper. Her har FOA de seneste år arbejdet på, at få de private til at indgå overenskomst. - Arkivfoto

    FOA vinder terræn og minimerer konfliktrisiko ved overenskomst med privat aktør

    En af landets største aktører på handicapområdet, virksomheden Handicapformidlingen, har lavet overenskomst med FOA. Hermed lægger FOA afstand til den klemme forbundet befinder sig i, hvor man potentielt kan komme til at skulle varsle konflikt mod en handicappet borger.