Lars Weiss (S) overborgmester i København

  Lars Weiss (S) overborgmester i København

  København beskylder Intervare A/S for underbetaling af chauffører

  Københavns Kommune kræver 419.000 kroner efterbetalt til chauffører, der ifølge kommunen har fået for lav løn, men både Dansk Erhverv og arbejdsgiveren Intervare A/S er uenige i konklusionen.
  Det er ikke al corona-rengøring i Københavns Kommune, der er foregået under velordnede forhold.

  Kommunalt indsatsteam mod social dumping fanger snyd hos private leverandører

  Corona-rengøring gav et boost til rengøringsbranchen, men nu viser en ny opgørelse, at mange nyansatte blev udsat for social dumping. 'Det er kynisk og uacceptabelt, når virksomheder spekulerer i at underbetale deres medarbejdere,' siger Københavns overborgmester Lars Weiss (S).