KA Pleje

  Arbejdsgiverorganisation

  Pilen peger på Folketinget, mener borgmesteren i Brønderslev Kommune - og den tilgang deler han med flere af dem, vi taler med i kølvandet på Højesterets dom.

  Reaktioner på Højesteretsdom – behov for klare regler og kontrolenhed

  Borgmesteren i Brønderslev Kommune efterlyser en enkel lovgivning efter Højesterets dom, hvor kommunen blev frifundet og ikke skal betale erstatning til en privat leverandør, selvom kommunen havde handlet ansvarspådragende. Branchens reaktioner er ikke ulig borgmesterens. Vi har samlet en håndfuld.
  I Gladsaxe Kommune køre alle hjemmehjælperne i dagtimer på cykel. Kommunens biler er forbeholdt sygeplejerskerne fremgår det af et notat om kommunens prisberegninger.

  I Gladsaxe venter man på KL og Højesteret

  I Gladsaxe Kommune anvender man sin egen model til beregning af priserne for frit valg af hjemmepleje, men er den gangbar og hvorfor har det været svært for et byrådsmedlem, at få de svar han efterspørger? Hos en brancheorganisation er budskabet klart: ”Vis os hvordan I har gjort.”
  ”Mit udgangspunkt når jeg læser notatet er, om det er plausibelt,” siger Per Nikolaj Bukh om beregningsmodellen i Gladsaxe Kommune.

  Professor: To måder at beregne frit-valgs-priser på

  ”Der er i princippet to måder man kan gribe sådan en beregning an på,” siger professor i økonomi ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, da OPS-Indsigt forelægger ham prisberegningsmodellen i Gladsaxe Kommune.
  I Jammerbugt Kommune har man haft travlt med at genberegne frit-valgs-priserne, efter at man har fået flere henvendelser fra Dansk Erhverv.

  Jammerbugt Kommune skruer op for timepriserne på frit valg

  Over et år efter at nabokommunen Brønderslev blev dømt til at betale fem millioner ved landsretten for underbetaling af en privat leverandør af frit valg, skruer Jammerbugt betragteligt op for timepriserne, efter at de har været holdt nede af et regneteknisk kunstgreb.
  Politisk chefkonsulent René Nord Hansen hos arbejdsgiver organisationen KA Pleje er rystet over kommunernes måde at agere på.

  Trods inflation – Ingen kommuner påtænker at justere deres priser på hjemmepleje

  En ny undersøgelse af kommunernes timeprisberegninger på frit-valg understreger behovet for en uvildig klageinstans, lyder det samstemmende fra Venstre og Konservative, men hvordan fortolker KL kommunernes pligt til genberegning af priserne i forbindelse med den stigende inflation?
  I Holstebro Kommune tager frit-valgs-priserne et sving opad i 2022, men man forventer ikke det varer ved.

  I Holstebro Kommune har et revisionsfirma tjekket beregningsmetoden bag frit-valgs-priserne

  ”Vi har anvendt de samme principper som de foregående år,” siger vicekommunaldirektør Claus Brandt i Holstebro Kommune, der er en af de kommuner, som er blevet stævnet af arbejdsgiverorganisationen KA Pleje, men det er ikke derfor, at priserne stiger, lyder det.
  KL har siden det tidlige forår 2022 fået ekstern bistand fra genboen revisionsfirmaet Deloitte til udviklingen af en ny vejledning til prisberegninger på ældreområdet.

  Ny vejledning til beregning af frit-valgs-priser bliver stærkt forsinket

  Arbejdet med den nye vejledning til beregning af frit-valgs-priser skal gøres ordentligt, derfor er tidsplanen rykket, lyder det fra KL. Læs her hvad det er der medvirker til forsinkelsen og hvornår vi kan forvente en ny vejledning på gaden.

  Hvor længe skal vi vente på KL?

  DEBAT: Kommunernes Landsforening har annonceret, at nye retningslinjer for fastsættelse af afregningspriserne er lige på trapperne. Men de lader vente på sig, hvilket kan undre, da man har haft 20 år til at hjælpe kommunerne med beregningsmodeller, der afspejler virkeligheden.
  Med de udfordringer Danmark står overfor på velfærdsområdet, så vækker flere politisk-ideologisk tankesæt bekymringer. Et af dem er - »det offentlige er den eneste legitime udbyder«

  Kampen for kvalitet, mangfoldighed og borgerens frie valg er fælles

  En stigende bekymring for regeringens og myndighedernes modstand mod private aktører har fået 11 organisationer til at gå sammen om et forslag om fælles spilleregler for velfærdsområdet.
  To ud af tre erhvervsorganisationer er inviteret ind i KL`s arbejde med en ny vejledning. Arkivfoto af Dansk Erhverv, KL-Huset, Dansk Industri og KA Pleje.

  KL vil undgå kontrolenhed – Erhvervsorganisation mener, at Sorø-sag beviser behovet

  KL er efter kritik af kommunernes prisberegninger på ældreområdet, sat til at udarbejde en ny vejledning, men længe før man er færdig, har Sorø Kommune angiveligt fundet en model. Det rammer lige ind i en folketingsbehandling om behovet for en kontrolenhed af kommunerne. Læs hvorfor det er interessant.
  ”Der er virkelig grund til at rose Sorø Kommune for håndteringen af denne sag om afregningspriser,” siger KA Pleje-direktør Karsten Høgild til OPS-Indsigt.

  Kommune erkender at have beregnet forkerte timepriser

  ”Vi erkender, at vi har betalt vores leverandører på et forkert grundlag,” lyder det fra Sorø Kommune, der efterbetaler de private frit-valgs-leverandører og roses af arbejdsgiverorganisationen KA Pleje for en seriøs håndtering af de nye prisberegninger, som har givet retvisende priser.