På den Ny Lillebæltsbro skal stålfladerne ved siden af kørebanen afrenses og males, som en af de 18 renoveringsprojekter.

Broer og tunneller renoveres i stor stil

I vejdirektoratet er man i gang med at sende 18 større renoveringsopgaver af broer og tunneller ud over rampen. Se oversigten her:

Boganmeldelse: ”Offentlig-Private Partnerskaber i juridisk og politisk perspektiv.”

OPP er et redskab til dynamik, synergi og incitament i det offentlige-private samarbejde. På 300 sider formår tre forskere fra CBS i et godt sprog at præsentere OPP i et forskningsmæssigt perspektiv. Læs bogen og forstå, hvorfor Danmark er et uland, når det kommer til OPP, skriver redaktør Steen Houmark i denne boganmeldelse.
Alle Folketingets partier har åbnet statskassen på vid gab bare få måneder efter, at mange talte om behov for mådehold. Få forklaringen her.

Klog på fem minutter: Derfor kan staten bruge hundreder af milliarder på corona

I december blev mange forslag til få hundrede millioner kroner afvist af hensyn til samfundsøkonomien. Nu bruger staten hundreder af milliarder for at redde den samme økonomi. Læs her, hvorfor det giver god mening.

KMD skal betale 69 millioner i erstatning

Voldgiftsretten fastslår, at Udbetaling Danmark var berettiget til at ophæve kontrakten med KMD på grund af væsentlig misligholdelse, men der er forskellige udlægninger af erstatningens samlede størrelse.

Privat-offentlige bysamarbejder skaber varig værdi

Hvad sker der, når private og offentlige aktører finder sammen i lokale partnerskaber og i fællesskab arbejder for at skabe vækst, udvikling og livskvalitet i byområder? En ny rapport samler erfaringerne og konklusionen er klar: Privat-offentlige bysamarbejder skaber varig værdi.
Visualisering af Fremtidens Nivå Bymidte

Aftale for fremtidens Nivå er på plads

Fredensborg Kommune og KFI Erhvervsdrivende Fond har indgået aftale om de fremtidige ejerforhold og anlæg af nye veje mv. på de arealer, hvor Fremtidens bymidte i Nivå skal realiseres
Familien på fire bestående af Rasmus Greve Madsen og Alexandra Andreasson og deres børn har haft nok at se til, siden de flyttede til et bofælleskab

Syddjurs Kommune vil tjene penge på at give penge ud

"Det her er vores metode," siger Ole Bollesen (S), borgmester i Syddjurs Kommune i en kommentar til den øjnefaldende bosætningsstrategi, hvor tilflyttere til bofællesskaber får 100.000 kroner til renoveringsprojekter
Nye holdepladser til el- og brinttaxier på Hvidovre, Bispebjerg, Herlev og Gentofte Hospital er tydeligt markeret med en grøn ramme.

Grønne taxier kommer foran i køen på hospitalerne i Hovedstaden

Hospitaler i Region Hovedstaden har fået nye grønne p-holdepladser til el og brint taxier. De giver de hospitalsbesøgende kortere vej til en miljøvenlige taxi og er et vigtigt skridt i regionens igangværende arbejde med at understøtte den grønne omstilling på trafikområdet.

Kommuner, region og leverandører går sammen om ny digital ambition

Det skal være enklere at udbygge den digitale infrastruktur. I 2025 skal Sjælland været et gigabitsamfund, hvor digitalisering giver borgere og virksomheder de bedste muligheder.
Den endelige placering af TJM Byen mangler fortsat at falde i hak, men der forhandles p.t. om flere mulige grunde.

Jysk firma skal levere 200 ungdomsboliger i København på 8 måneder

Godt nyt til de mange unge, der mangler en bolig. 2000 ungdomsboliger er på vej i et nyt samarbejde, hvor kommunen er på sidelinjen.
Fra venstre Martin Løbel CEO Cibicom Henrik Wej Petersen Direktør SEAS-NVE.

Partnerskab baner vejen for mere intelligente byrum

Intelligent styring af gadebelysning, affaldshåndtering og måleraflæsning gør byer og lokalsamfund mere bæredygtige, når potentialet i Internet of Things (IoT) udnyttes endnu mere. Nyt strategisk samarbejde mellem Cibicom og SEAS-NVE sætter fart på den udvikling.
Netcompany har vundet det omstridte udbud med at levere digital post

Netcompany vinder levering af digital post over e-Boks

It-selskabet Netcompany har vundet det omstridte digitale udbud som vores digitale postbud af offentlige post, men dermed er problemerne ikke løst.