To alternativer til det traditionelle kommunale dagtilbud, som giver forældrene et frit valg mellem forskellige dagtilbud, er under et voldsomt pres. (modelfoto)

FOA: Kommunerne fratager forældre frit valg

Kommunerne har de seneste ti år prioriteret store institutioner og den udvikling fratager forældre muligheden for frit at vælge det rette pasningstilbud til deres barn, lyder det fra fagforbundet FOA og Forældrenes landsforening FOLA. Men kan det være rigtigt, at FOA nu kæmper for frit valg?
Det er ikke al corona-rengøring i Københavns Kommune, der er foregået under velordnede forhold.

Kommunalt indsatsteam mod social dumping fanger snyd hos private leverandører

Corona-rengøring gav et boost til rengøringsbranchen, men nu viser en ny opgørelse, at mange nyansatte blev udsat for social dumping. 'Det er kynisk og uacceptabelt, når virksomheder spekulerer i at underbetale deres medarbejdere,' siger Københavns overborgmester Lars Weiss (S).

Profitdebattens ekkokamre

En finte i aftalen om minimumsnormeringer, der fjerner muligheden for profit, har endnu engang sat ild i debatten om profit på velfærd, men den foregår desværre med stråmandsargumenter i lukkede ekkokamre på sociale medier, skriver redaktør Steen Houmark i denne kommentar.
Brancheforeningerne er åbne overfor at uorganiserede virksomheder melder sig underfanerne, så deres frontpersonale kan blive en del af vaccineplanen, men der er også andre udfordringer.

Vaccination af frontpersonale – Uorganiserede virksomheder kan falde mellem to stole

Frontpersonale hos uorganiserede private virksomheder risikerer at falde mellem to stole, når vaccinationen af personale i kritiske funktioner rulles ud. Det skyldes, at det kun er medlemmer af de fire store brancheorganisationer, der kan få sendt personaleoplysninger ind til Statens Serum Institut.
I Danmark har vi omkring 1800 arbejdspladser af en helt særlig kaliber, hvor handicappede kan ansætte deres egen hjælper. Her har FOA de seneste år arbejdet på, at få de private til at indgå overenskomst. - Arkivfoto

FOA vinder terræn og minimerer konfliktrisiko ved overenskomst med privat aktør

En af landets største aktører på handicapområdet, virksomheden Handicapformidlingen, har lavet overenskomst med FOA. Hermed lægger FOA afstand til den klemme forbundet befinder sig i, hvor man potentielt kan komme til at skulle varsle konflikt mod en handicappet borger.
"Hvis fagforeningerne har argumenter, vi ikke kender til, så glæder jeg mig til at høre dem, og ikke bare høre de samme tre sætninger der kører i ring og som ingen hold i virkeligheden har," skriver Stine Louise Eising von Christierson, der er adm. direktør for Forenede og formand for brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd under Dansk Industri.

Opråb: Borgernes frihed er afmonteret i profitdebatten

Virksomheder og medarbejdere er sammen med udsatte borgere holdt som gidsler på fjerde uge i jagten på profitmarginaler og regeringen er på vej til at ofre udsatte borgers ret til ligebehandling på et ideologisk alter med risiko for afspecialisering og unødige milliardomkostninger, skriver adm. direktør i Forenede Care Stine von Christierson

Fagforbund ligger, som de har redt i profit-debat

Det bør give eftertanke hos ansatte i private botilbud, når Socialpædagogernes formand taler om en skræmmekampagne mod profitforbud. Særligt når vi ved, at fagforbund i årevis har været frontløbere i debatten. Skriver redaktør Steen Houmark i en kommentar, hvor han skitserer udfordringer og muligheden for en løsning.
"Det er legitimt nok, at et fagforbund går ud og råber vagt i gevær for at gøre offentligheden opmærksom på, at her er noget galt. Udfordringen er bare, at her anvender FOA i begge tilfælde gamle tal." Skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.

FOA twister gamle tal i debatten om profit på velfærd

Debatten om profit på velfærd og friplejehjem fylder og markørerne er trukket op, men ind i mellem twister aktørerne deres argumenter for det ene eller andet. OPS-Indsigt gennemgår i denne analyse to aktuelle eksempler, hvor FOA giver deres argumenter en twist.
Fra venstre: Troels yde Toftdahl velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv. Øverst til højre Jakob Scharff branchedirektør i Dansk Industri. Nederst til Højre Thomas Enghausen næstformand i FOA

FOA: De private har kompetencer, man ikke bare lægger ind i en kommune

Debatten om offentlig vs. privat blusser jævnligt op. OPS-Indsigt har talt med Dansk Erhverv, Dansk Industri og FOA. ”Vi ser to håndtag, der kan drejes på,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen. Læs om dem og hvorfor Jakob Scharff, direktør i Dansk Industri ikke ser et valgtema, hvor kommunerne står i kø for at investere i nye kommunale tilbud.

Plejesvigt, profit og politiske point

Møgsager i enkeltsagsformat får de sociale medier til at gløde. I sommerens løb stod to med flammeskrift. Sagerne om Else og Børnehjemsbaronen. Men er der samme frihed for erhvervslivet som for FOA i debatten? Spørger redaktør Steen Houmark i denne kommentar.