Det Konservative Folkeparti

  Det Konservative Folkeparti

  Social- og Ældreminister Astrid Krag kan blive presset til, at se efter en kontrolenhed af kommunerne, hvis KL ikke lykkedes med en ny vejledning.

  Kommunerne kan stadig undgå at blive underlagt en kontrolenhed

  Formår kommunerne ikke at sikre fair og gennemsigtig beregning af priser på kommunale ydelser via en kommende KL-vejledning, vil et flertal i Folketinget forpligte regeringen at genbesøge forslaget om en kontrolenhed. Det huer ikke ministeren.
  To ud af tre erhvervsorganisationer er inviteret ind i KL`s arbejde med en ny vejledning. Arkivfoto af Dansk Erhverv, KL-Huset, Dansk Industri og KA Pleje.

  KL vil undgå kontrolenhed – Erhvervsorganisation mener, at Sorø-sag beviser behovet

  KL er efter kritik af kommunernes prisberegninger på ældreområdet, sat til at udarbejde en ny vejledning, men længe før man er færdig, har Sorø Kommune angiveligt fundet en model. Det rammer lige ind i en folketingsbehandling om behovet for en kontrolenhed af kommunerne. Læs hvorfor det er interessant.
  Politisk leder for De Radikale Sofie Carsten Nielsen har på det seneste været ude og markere sig, blandt andet i forhold til frit valg,

  En kontrolenhed af kommunernes prisberegninger er næppe lige om hjørnet

  Et af grundelementerne for det frie valgs eksistens er kommunernes priser. I Folketinget udvalgsbehandler man et beslutningsforslag om en kontrolenhed af kommunernes prisberegninger, og her er Det Radikale Venstres fredning af det frie valg interessant, for vil partiet ’walk the talk’?
  Når partierne indgår brede forlig, så får partierne ikke alt igennem. Men de får altid en smule med, som svarer til deres politik. I en kommende forhandling om frikommuner, har regeringen lidt atypisk bedt om, at ingen partier skal have politik igennem. Men Mette Abildgaard (K), vil sige nej tak til frikommuner, hvis borgernes frie valg kommer i fare.

  Konservative vil måske spænde ben for frikommuner

  Statsminister Mette Frederiksens ønske om at sætte alle kommuner fri kan løbe ind i stærk politisk modvind. Eksempelvis vil Konservative sige nej tak til frikommuner, hvis det betyder mindre frit valg i nogle kommuner.
  Det er ikke første gang, at Det Konservative Folkepartis formand og Statsminister Mette Frederiksen krydser klinger.

  Statsministeren gemmer sig bag Arne, når jagten på kvindelige iværksættere bringes op

  ”Jeg har intet imod privatinstitutioner,” sagde statsminister Mette Frederiksen i folketingssalen, men da spørgsmålene om jagten på kvindelige iværksættere på dagtilbudsområdet blev for pinlige, trak statsministeren Arne Pensionen op som et skjold, skriver redaktør Steen Houmark i en kommentar.
  Folketingets fokusering på kommunernes afregningspriser er interessant, dels fordi prisafregningerne et tilbagevendende debatemne, dels fordi der i dag ikke findes en klageinstans

  Radikale ser positivt på uvildig kontrol af kommunernes afregningspriser

  ”Det lyder som om, at Det Radikale Venstre er indstillet på at stemme for beslutningsforslaget, hvis vi finder finansieringen,” siger ældreordfører Mette Abildgaard (K) til et beslutningsforslag, stillet af den borgerlige opposition om en kontrolenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
  "Jeg har svært ved at se, at nogle af mine kollegaer vil være uenige i vores forslag,” siger Karina Bergmann (K) i en kommentar til, at hun har sat kommunens prishåndtering på dagsordenen til torsdagens møde i Borgerrepræsentationen.

  Landsretsdom har effekt – I København skal politikerne drøfte priser og underbetaling

  Brønderslev Kommune blev i sommer dømt ved Vester Landsret for at have underbetalt en privat plejeleverandør for millioner. Det har nu den afledte effekt, at Københavns Borgerrepræsentation skal tage stilling til om, der har været tilfælde af underbetaling af private velfærdsleverandører siden 2003.
  De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, ønsker flere friplejehjem i de af landets kommuner, hvor der er mangel på den slags. (Arkivfoto)

  Konservative vil have etableret flere friplejehjem

  Hvis der fremover skal opføres nye plejehjemspladser, skal det ifølge K, som udgangspunkt være friplejehjem.
  Partnerskabsklinikker er en udvikling af familie-læge-modellen, hvor en speciallæge i almen medicin indgår et partnerskab med en tredjepart fx en privat ”servicevirksomhed”, der står for enten hele eller dele af klinikdriften, så lægen kan koncentrere sig om at være læge.

  Analyse: Partnerskabsklinikker udfordrer PLO`s monopol

  ”Det er ikke os, der har opfundet begrebet partnerskabsklinikker, vi har hidtil kaldt det hele for stråmandsklinikker,” siger formanden for Praktiserende Lægers Organisation, Jørgen Skadborg, men han anerkender, at partnerskabsklinikker kan pege ind i fremtiden. Læs hvad det er der bekymrer.
  At få folketingspolitikernes øre er svært, men det er lykkedes Praktiserende Lægers Organisation i forbindelse med behandlingen af et beslutningsforslag om bekæmpelse af stråmandsklinikker fra Det Konservative Folkeparti

  PLO har udpeget 18 stråmandsklinikker, men der er noget som ikke stemmer

  Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har udarbejdet et notat med en oversigt over stråmandsklinikker og sendt det til sundhedsordførerne i Folketinget, men notatet indeholder både fejl og ingen dokumentation for, hvem de formodede stråmænd egentlig er. Læs hvordan det hænger sammen.
  Fri- og privatskoler er ikke sociale bo- og opholdssteder og det kan betyde, at de mangler de kompetencer, der skal til for at arbejde med anbragte udsatte unge, lyder det fra Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

  Enkeltsag får Børneminister til at kræve loft over anbragte børn på kostskoler

  Kost- og privatskoler skal maksimalt have otte anbragte børn, er meldingen fra ministeren efter en DR-dokumentar om en enkelt kostskole. ”Man må aldrig føre politik på baggrund af enkelte sager,” lyder det fra den konservative børneordfører Brigitte Klintskov.
  Under førstebehandlingen af et beslutningsforslag der skal bekæmpe udbredelsen af stråmandsklinikker i almen praksis bakkede Sundhedsminister Magnus Heunicke op om intentionen i forslaget, men ikke meget mere. Læs hvad der er op og ned.

  Kampen mod stråmandsklinikker mistede luften i folketingssalen

  Sundhedsminister Magnus Heunicke punkterede ved førstebehandlingen et beslutningsforslag, som Praktiserende Lægers Organisation har agiteret for. Men hvorfor gik luften ud af godt lobbyarbejde og hvad betyder det for de private aktører på området, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse?