Danske Regioner

Danske Regioner

I dag er et lægehus ikke bare et lægehus. I debatten om almen praksis er der mange typer i spil.

Fakta: Seks kliniktyper i debatten om almen praksis

Debatten om de såkaldte ”stråmandsklinikker” forstærkes af et aktuelt lovforslag om at bekæmpe deres udbredelse, men hvor mange kliniktyper findes der egentlig? Forstå på tre minutter, hvad de enkelte typer dækker over.

Turbulent udbud af akuthelikoptere

Regionernes milliard udbud af fire akuthelikoptere er belagt med udfordringer. Først var der vanskeligheder med at få tilbudsgivere, herefter er man endt i Klagenævnet for Udbud for at have afvist en tilbudsgiver og endelig har en luftfartsinspektør antydet, at udbuddet var skræddersyet.

Testkaos – Regioner strammer kravene til leverandørerne i nyt udbud

Pris og kvalitet vægter lige højt i det genudbud af hurtigtest, som regionerne har været tvunget til at gennemføre. Hertil kommer, at ingen leverandør kan vinde hele opgaven. ”Begrænsningen er en lektie, vi har lært af første udbud,” siger koncerndirektør i Region Midtjylland Anders Kjærulff.
Dansk Erhverv, som er beliggende i den gamle børs, mener, at det haster med at få gennemført tiltag, der kan øge prisgennemsigtigheder i kommuner og regioner.

Dansk Erhverv efterlyser prisgennemsigtighed i kommuner og regioner

Transparens i prisberegningerne er et stigende problem. ”Vi kan se en vis fornuft i at udvide kravet om OECD’s retningslinjer for prissætning, så også kommuner og regioner er omfattet af dem. Det tror jeg vil tage toppen af hjemtagningerne,” siger Markedschef i Dansk Erhverv, Morten Jung.
Mobil testenhed (Arkivfoto)

Kontrakter afslører: Lyntest kunne være kørt ud til plejehjem før jul

Myndigheder strides om, hvem der har ansvaret for, at lyntest ikke blev kørt ud før jul.
I Weekenden er en opgave sendt i udbud, hvor private kan byde ind på at hjælpe med vaccinere befolkningen. Over 400.00 skal kunne vaccineres dagligt, lyder målet.

Private skal hjælpe så over 400.000 kan vaccineres dagligt

Danske Regioner har sendt en opgave i udbud, så over 400.000 danskere kan vaccineres dagligt.
Det er et generelt problem, når det offentlige sender opgaver i udbud, at man har et ensidigt fokus på prisen og det er skadeligt, mener FOA og det er Dansk Erhverv enig i.

Analyse: Regionernes udbudsfokus bærer dele af ansvaret for testkaos

Efter testkaos foreslår flere partier, at opgaven løses i det offentlige. ” Nogle opgaver er for vigtige til at være omfattet af normale udbudsregler,” lyder det fra FOA, men det er lettere sagt end gjort og desuden bør man i den konkrete sag også se på regionernes medansvar, skriver redaktør Steen Houmark.
Billede af medarbejder fra sygehus med egen rengøringsafdeling. (Arkiv)

Region Midtjylland vil hjemtage endnu en opgave

Region Midt har besluttet at hjemtage rengøringen på Aarhus Universitetshospital, som siden 2017 har været udliciteret. Hjemtagningen vil koste over 13 millioner kroner i merudgifter. ”Det giver en diskussion af politisk ideologisk karakter,” siger Carsten Kissmeyer (V), næstformand i regionsrådet.
For seks år siden blev det muligt for private virksomheder via udbud at byde ind på ydernumre og oprette de såkaldte udbudsklinikker. Arkivfoto

Region Nordjylland lukker udbudsklinikker

”Jeg tror vi har set det sidste udbud på det her område,” siger bestyrelsesformand Thomas Helt efter, at regionen har tildelt læger i Alles Lægehus 3 af 5 klinikker. Ved tildelingen har regionen vurderet kvalitet frem for pris. Læs om partnerskabsklinikker ændrer branchen.

Hjemtager ambulancedrift for at styrke konkurrencen

Region Midt hjemtager 60 procent af ambulancedriften, men kunne have opnået en langt større besparelse ved at hjemtage 100 procent. Det gør regionen ikke, da den ønsker at fastholde konkurrencen med det private. Læs hvad der er op og ned.