Dansk Erhverv

  Dansk Erhverv

  Et nyt lovforslag lukker ned for de såkaldte udbudsklinikker.

  Regionerne slipper for udbud af regionsklinikker i nyt lovforslag

  Mindst tre private aktører kan miste markedsandel, fordi et lovforslag giver regionerne lov til at oprette egne lægeklinikker uden konkurrenceafprøvning. Begrundelsen er bl.a., at udfordringer med lægedækningen ikke kan løses af de eksisterende markedsmekanismer.
  Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) åbnede for nylig for, at privathospitaler skal spille en større rolle i at aflaste det offentlige sundhedsvæsen mod en lavere betaling. (Arkivfoto.):

  Privathospitaler skal aflaste sundhedsvæsnet med rabataftale

  Privathospitalerne skal tage imod flere patienter fra det offentlige, men det skal ske til en lavere pris
  Hos Landsorganisationen for Sociale Tilbud er direktøren bekymret, for den retorik vi har om de mennesker, der ligger bag de såkaldte særligt dyre enkeltsager.

  De meget dyre enkeltsager er som trafikulykker i slowmotion

  ”Det er ikke interessant, om det er offentlige eller ikke-offentlige tilbud, der løser de særligt dyre enkeltsager for kommunerne, er budskabet fra to brancheorganisationer, men hvad er så centralt, når vi skal se på årsager og handlemuligheder ift de stigende udgifter på socialområdet?
  Ældreminister Mette Kierkgaard får fra mandag den 23. januar 2023 ny særlig rådgiver han hedder Troels Yde Toftdahl og kommer fra Dansk Erhverv.

  Ældreminister finder særlig rådgiver i erhvervslivet

  Ældreministerens nye særlige rådgiver har tætte bånd til den private velfærdssektor. Han har tidligere med kant til både Christiansborg og kommuner krævet ligebehandling af private og kaldt det noget hø, at hver kommune laver sin egen kvalitetsstandard.
  Finansminister Nicolai Wammen sammen med KL-formand Martin Damm, ser ud som om de spejder efter nogen, men det var ikke en repræsentant for de private leverandører til kommunerne.

  Kommunerne glemte de private i svaret på de komplekse problemer

  Kommunernes selvforståelse blev sat i glas og ramme på det kommunaløkonomiske topmøde i Aalborg, skriver redaktør Steen Houmark i denne kommentar og han er ikke alene om den oplevelse. Et byrådsmedlem går så langt som til at kalde topmødet for ”ananas i egen juice”.
  Der er en stigende bekymring for kvaliteten i fremtiden på det specialiserede socialområde. Her kom det i 2021 til udtryk ved en demonstration imod regeringens og KLs økonomiaftale for 2022, på Christiansborg Slotsplads

  Trods flere penge til handicapområdet er danskerne bekymrede

  Hos Dansk Erhverv kalder man det en tillidskrise, at kun to ud af ti danskere forventer at få god kvalitet på det specialiserede socialområde. Vi har behov for en reformering, der sikrer en ensartet og gennemskuelig pris- og kvalitetsstruktur, lyder det.
  Kommunerne skal ikke klynke over, at de ikke er blevet kompenseret fuldt for inflationen, lyder det fra flere aktører.

  Kommunerne beholder for det meste statens inflationsregulering

  En beregning fra finansministeriet udløste i sommers 3 mia. kr. til kommunerne for at dække inflationen. Desværre regnede man forkert. Det giver kommunerne et milliardtab, men hvad med de private leverandører, hvordan oplevede de, at inflationsreguleringen slog igennem og hvad er konsekvenserne?
  VIVE har i forbindelse med en evaluering af afregningssystemet konstateret, at der er stor spredning i taksterne for friplejehjem, men i undersøgelsen har man ikke foretaget en kontrolberegning af kommunernes beregninger og det møder kritik.

  Kritik af VIVE-rapport om takstberegninger på friplejehjem

  ”Det svarer nærmest til at rette en matematikopgave, uden at forholde sig til matematikken,” lyder der fra branchedirektøren i Selveje Danmark og han er ikke den eneste, der retter kritik mod en ny rapport fra VIVE om afregningssystemet på friplejeområdet.
  VIVE`s evaluering af afregningssystemet bygger bl.a. interviews med 6 kommuner og repræsentanter fra 9 friplejehjem.

  VIVE-rapport udpeger opmærksomhedspunkter ved takstberegninger på friplejehjem

  En ny VIVE-rapport rammer lige ned i en politisk varm urtehave med en interessant konklusion, hvor den bl.a. kortlægger markedet for friplejehjem og udpeger opmærksomhedspunkter omkring det eksisterende afregningssystem.
  Kommuner og andre offentlige ordregivere skal fremover en tur forbi Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og have en vurdering af den dokumentation, som en udelukket virksomhed har fremlagt for at dokumentere sin pålidelighed.

  Ny statslig enhed skal vurdere leverandørernes pålidelighed

  Fra årsskiftet skal alle offentlige ordregivere indhente udtalelser om tilbudsgivernes pålidelighed hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye særlige enhed. Erhvervsorganisationer håber på mere ensartede afgørelser af virksomheders pålidelighed.
  Hvor mange af fremtidens ældre ville vælge en privat leverandør, hvis de skulle træffe det valg i dag?

  SVM-regeringen er på linje med fremtidens ældre, når det gælder frit valg

  En ny analyse indikerer, at der er harmoni mellem SVM-regeringens ønske om mere frit valg og de kommende ældres holdninger til frit valg. Analysen har bl.a. set på forskellene på tværs af uddannelsesniveau og indkomst, hvilket er interessant i et A- og B-holds-perspektiv.
  Her mødes den nye SVM-regering torsdag den 15 december. Selvom billedet er taget i sort hvidt, og virker lidt reto lægger man i regeringsgrundlaget op til, at den velfærdsteknologiske udvikling kommer op i gear.

  Regeringen vil fremme en velfærdsteknologisk styrkeposition

  Fokus på velfærdsteknologi er opgraderet hos den nye SVM-regering og det modtages positivt hos Dansk Erhverv, der ser et uforløst potentiale. ”Men det er vigtigt, at vi får styrket innovationskredsløbet, hvis vi skal forløse potentialet”, lyder det.