Dansk Erhverv

  Dansk Erhverv

  Af en ny undersøgelse fremgår det bl.a. i hvor høj grad, det spiller en rolle for de kommende ældre om plejehjemmet er kommunalt eller privat.

  Fremtidens ældre: Kun 13 procent vil vælge et kommunalt plejehjem

  Det er tidligere påvist, at ældrebefolkningen er inden i en bevægelse, hvor flere vælger privat hjemmepleje. Nu viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv, at kun lidt over hver 10. af de kommende ældre vil vælge et kommunalt plejehjem. De fleste har mistet tilliden til kvaliteten af fremtidens ældrepleje.
  Socialistisk Folkepartis ældreordfører Kirsten Normann Andersen lukker op for de private private plejeleverandører på ældreområdet, men fremtidens frie valg skal ikke se ud som i dag.

  SF: Fremtidens frit-valgs-model er en all-inclusive-løsning

  SF er inde i en bevægelse, hvor negativ retorik om private plejeleverandører skiftes ud med forslag om helhedsorienteret hjemmepleje med myndighedskompetencer og plads til private, der kan løse alle opgaver, men hvad betyder det lige og hvordan modtages det i branchen?
  "Vi kan gøre det bedre mht at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet," lyder det fra de to ministre, Jeppe Bruus og Peter Hummelgaard.

  Regeringen inviterer arbejdsmarkeds parter ind i et partnerskab om flere seniorer i job

  To ministre rækker nu ud til arbejdsmarkedets parter og centrale aktører, for at sikre et vedvarende fokus på seniorer og erfarne hænders fortsatte deltagelse på arbejdsmarkedet.
  I Jammerbugt Kommune har man haft travlt med at genberegne frit-valgs-priserne, efter at man har fået flere henvendelser fra Dansk Erhverv.

  Jammerbugt Kommune skruer op for timepriserne på frit valg

  Over et år efter at nabokommunen Brønderslev blev dømt til at betale fem millioner ved landsretten for underbetaling af en privat leverandør af frit valg, skruer Jammerbugt betragteligt op for timepriserne, efter at de har været holdt nede af et regneteknisk kunstgreb.
  ”Det vi er afhængige af lige nu, er at indkøbere rundt i landet kender til den her uddannelse" siger professor Ole Helby om en ny uddannelse for indkøbere på masterniveau.

  Ny uddannelse til offentlige indkøbere baseret på evidens er lige om hjørnet

  Er man offentlig indkøber og ønsker opkvalificering på masterniveau, så lancerer Roskilde Universitet en unik uddannelse, hvor de studerede indgår i et nationalt felteksperiment med fokus på indkøb samtidig med, at de opkvalificerer sig i at indgå vellykkede kontrakter med den private sektor.

  Antallet af udbud med tilbudsfrist i sommerperioden klumper sig sammen

  Urealistiske tidsfrister i sommerudbud er ikke et nyt kritikpunkt. Foreningen af offentlige indkøbere (IKA) mener, at ordregiver i udgangspunktet ikke bør lægge tilbudsfrister i sommerferieperioden, men hvad siger statistikken, hvad oplever praksis og hvilke konsekvenser kan vi se?
  Dansk Erhverv foreslår, at politikerne ved næste Finanslov afsætter ressourcer til at etablere ECTS-point berettigede uddannelser i indkøb målrettet de offentlige ordregivere.

  De offentlige indkøbere skal opkvalificeres

  De tekniske justeringer af udbudsloven kan ikke stå alene, hvis vi skal fremme brugen af de fleksible udbudsformer, lyder det fra Dansk Erhverv. Organisationen foreslår, at man opretter uddannelser i indkøb for at aktivere de offentlige indkøbere, men hvad tænker indkøbernes forening – IKA – om det?

  Opråb: Tiden for offentligt sololøb er forbi – Danmark har brug for et tættere offentlig-priva...

  Nogle af vor tids største udfordringer kræver, at vi rykker tættere sammen i bussen. Vi bliver flere kronikere, flere ældre over 70 år, færre i arbejdsstyrken og klimakrisen er en realitet. Derfor er vi nødt til at tage et opgør med det offentlige sololøb og gøre Danmark til verdens bedste land til offentlig-privat samarbejde.
  Her Folkemødenedslag fra Dansk Industri, Dansk Erhverv og OPS-Indsigt

  Folkemødet er tilbage i storform

  Mere end 2500 events er rullet ud på fire dage. Vi giver her et par kommentarer og enkelte nedslag med fokus på offentligt-privat samarbejde fra årets demokratifest på Bornholm.
  På Folkemødet 2022 har vi i NB-Medier inviteret en række knivskarpe debattører. Her er nogle af dem.

  Her finder du folkemødeevents med relevans for offentlig-privat samarbejde

  Torsdag skydes Folkemødet på Bornholm i gang. Men hvad kan man egentlig opleve, som er relevant for OPS-Danmark? Vi har lavet en oversigt over nogle af de mange arrangementer.
  Sygefraværet blandt kommunaltansatte i omsorgssektoren kan frigive rigtig mange hænder, hvis det når ned på det niveau, man har i den private sektor. Læs hvad der er op og ned.

  Det kommunale omsorgspersonale har højere sygefravær end de privatansatte

  Trods indsatser i årevis har kommunalt ansatte i omsorgssektoren væsentlige højere sygefravær end privatansatte kollegaer. Det viser en ny analyse. I Dansk Erhverv betragter man det som et uforløst potentiale for mere nærvær og tid med borgerne, der bør give anledning til læring mellem sektorerne.

  Herlev-modellen har ramt lystavlen, men ikke alle har samme bekymring

  Mandag ramte Herlev-modellen som et lynnedslag på en bar mark. Ingen kom til skade i denne omgang, men hvad har det givet af reaktioner i branchen for fripleje? OPS-Indsigt giver her et par nedslag.