Brønderslev Kommune

  Brønderslev Kommune bliver i 2019 stævnet af en frit-valgs-leverandør, men hvad er stridens kerne, når vi spørger kommunen og hvilken læring kan man drage af sagen? (Arkivfoto)

  Brønderslevsagen – stridens kerne set i et kommunalt perspektiv

  Konflikten med Blæksprutten ApS har ikke været uden omkostninger for Brønderslev Kommune, selvom man ikke blev dømt til erstatning. OPS-Indsigt har talt med velfærdsdirektør Henrik Aarup-Kristensen om hans perspektiv på centrale elementer før, under og efter sagen.
  "Sagen i Højesteret har ikke været med til at gøre det lettere at være privat leverandør," lyder det fra en velfærdsleverandør, der ikke driver hjemmepleje.

  Bred bekymring blandt velfærdsleverandører i kølvandet på Brønderslevsagen

  På tværs af velfærdsområderne har private velfærdsleverandører nærlæst Højesterets dom i Brønderslevsagen. Vi har talt med et udsnit, der driver dagtilbud, botilbud og friplejehjem om, hvilke afledte effekter de ser på deres område.
  Hvad tænker man i Kommunernes Landsforening om prisberegningsmodeller på hjemmeplejeområdet efter Højesterets dom i Brønderslevsagen?

  KL: Højesterets dom er en opbakning til kommunerne

  KL`s perspektiv på højesteretsdommen i den såkaldte Brønderslevsag er interessant, for mange kommuner har nemlig haft deres beregningsmodeller på standby. OPS-Indsigt har talt med både KL`s juridiske chef og den advokat der har ført sagen for KL.
  Pilen peger på Folketinget, mener borgmesteren i Brønderslev Kommune - og den tilgang deler han med flere af dem, vi taler med i kølvandet på Højesterets dom.

  Reaktioner på Højesteretsdom – behov for klare regler og kontrolenhed

  Borgmesteren i Brønderslev Kommune efterlyser en enkel lovgivning efter Højesterets dom, hvor kommunen blev frifundet og ikke skal betale erstatning til en privat leverandør, selvom kommunen havde handlet ansvarspådragende. Branchens reaktioner er ikke ulig borgmesterens. Vi har samlet en håndfuld.

  Højesteret: Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende

  To ting har været i spil i Brønderslevsagen. For det første om Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende og dernæst om den private plejeleverandør Blæksprutten havde lidt et tab, som kommunen skulle erstatte.
  I retssystemet befinder der sig omkring fem sager om kommunernes prisberegninger. Sagsanlæggene løber op i mange millioner. Mandag afsiges der dom ved Højesteret i den første sag af sin art.

  Tavshed medens Højesteret voterer

  En kommende Højesterets dom kan få voldsom betydning for borgernes frie valg og de afsmittende effekter kan ramme hele paletten af velfærdsaktører, der er afhængige af kommunernes prisberegningsmetoder, skriver redaktør Steen Houmark i en kommentar. Han iagttager bekymring hos både kommuner og private.
  Højesteret fælder om en god uges tid dom i en principiel sag om kommunernes prisberegninger.

  Nedtælling til højesteretsdom som kan ændre alt for privat hjemmepleje

  I denne uge falder der dom i Højesteret i den såkaldte Brønderslevsag. En sag der ifølge brancheorganisationen KA Pleje ikke kun handler om de over 20 millioner, man mener Brønderslev Kommune har betalt for lidt. Sagen er principiel for alle landets kommuner og deres afregningsmodeller.
  I Brønderslev Kommune er timepriserne på hjemmeplejeydelser på vej op

  I Brønderslev Kommune stiger timepriserne efter landsretsdom

  I sommer blev Brønderslev Kommune dømt til at betale en privat leverandør et erstatningsbeløb på fem millioner ved Vestre Landsret. Det svarer ifølge KA Pleje til, at kommunen har betalt 50 kroner for lidt i timen. Med en prisstigning på otte kroner er der lang vej igen, men hvad er op og ned?
  "Jeg har svært ved at se, at nogle af mine kollegaer vil være uenige i vores forslag,” siger Karina Bergmann (K) i en kommentar til, at hun har sat kommunens prishåndtering på dagsordenen til torsdagens møde i Borgerrepræsentationen.

  Landsretsdom har effekt – I København skal politikerne drøfte priser og underbetaling

  Brønderslev Kommune blev i sommer dømt ved Vester Landsret for at have underbetalt en privat plejeleverandør for millioner. Det har nu den afledte effekt, at Københavns Borgerrepræsentation skal tage stilling til om, der har været tilfælde af underbetaling af private velfærdsleverandører siden 2003.
  Social- og ældreminister Astrid Krags forslag om et profitforbud har ikke fået mange kommentarer fra det kommunale embedsværk. OPS-Indsigt bringer her tre kommunale perspektiver.

  Profitforbud – Kommunerne er påfaldende tavse

  Få kommunale embedsmænd markerer sig i debatten om et profitforbud. OPS-Indsigt har talt med tre. Holdningerne spænder fra, at der er bedre løsninger, end dem socialminister Astrid Krag har lagt frem, til at embedsfolk er håndværkere, der skal have den rette tid for at gennemføre en sådan lov.