Botilbud er ikke en forretning

Ankestyrelsen har vurderet, at budgetterne for Guldborgsund Handicap ikke er gennemskuelige. ”Vi har ikke noget at skjule, man kan selv regne efter og se, at det ikke er nogen overskudsforretning,” siger centerchef Bodil Pedersen i et interview. Læs hvad hun mener med det.
Socialborgmester Mia Nyegaard (R) i København bevæger sig i en anden retning end regeringen i forhold til forbud mod profit på socialområdet.

Socialborgmester: Uigennemtænkt quick fix at lukke for privates overskud

”Vi vil miste de private og de nye indsatser, de kan udvikle,” skriver Socialborgmester i København, Mia Nygaard (R) i Altinget som reaktion på regeringens udspil om forbud mod private botilbuds overskudsudtræk til ejerne.
"Katten er ude af sækken, hvor man bringer borgere og virksomheder ud i en situation, der ikke skaber retning og afklaring, men giver frustration og usikkerhed hos tusindvis af mennesker," siger branchedirektør i Dansk Industri Jakob Scharff.

DI: Kommunerne får et kæmpe prioriteringsdilemma

Hverken Social- og Indenrigsminister Astrid Krag eller hendes ministerium kan svare på, hvordan private skal omlægges til selveje, ligesom konsekvenser af et forbud mod privat afkast på socialområdet er uklare. Nu gør Dansk Industri ministeriets arbejde og kommer med nogle af svarene.
De sjællandske kommuner og regionen har lavet en aftale om, hvor meget de må trække ud botilbud til administration i form af overhead, men de har også en aftale om et loft for overskud.

Alle sjællandske kommuner kan trække overskud ud af botilbud

Offentlige botilbud har et fælles aftaleforum for priser og regler for udtræk af overskud og overhead til kommunerne. Havde private virksomheder gjort tilsvarende, var det blevet kaldt karteldannelse, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.
"Det du taber på gyngerne kan du vinde ind på karrusellerne," siger et gammelt ordsprog. Det passer på en del koncernlignende organiseringer på velfærdsområdet.

Kommunalt botilbud trak millioner ud i overskud

Et samspil mellem kunstigt høje priser og planlagte underskud hos tre botilbud i en kommunal koncernstruktur kan have haft betydning for, hvor kommunen anbragte egne borgere, mener Dansk Erhverv. Ankestyrelsen kalder det uigennemskueligt. Læs hvad der er op og ned.

Kommunal topchef: Private tilbud udfylder en vigtig rolle

” Ingen direktør ved sine fulde fem går til byrådet og beder om 100 mio.kr. til etablering af et nyt specialtilbud,” skriver direktør i Høje Tåstrup Kommune Charlotte Markussen i et debatindlæg om forbud mod private botilbud.
"Det er legitimt nok, at et fagforbund går ud og råber vagt i gevær for at gøre offentligheden opmærksom på, at her er noget galt. Udfordringen er bare, at her anvender FOA i begge tilfælde gamle tal." Skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.

FOA twister gamle tal i debatten om profit på velfærd

Debatten om profit på velfærd og friplejehjem fylder og markørerne er trukket op, men ind i mellem twister aktørerne deres argumenter for det ene eller andet. OPS-Indsigt gennemgår i denne analyse to aktuelle eksempler, hvor FOA giver deres argumenter en twist.
Socialministeriet har lagt et interessant net ned over deres analyse af profit blandt sociale botilbud, skriver redaktør Steen Houmark

Analyse: Sociale botilbud er ikke en fed overskudsforretning

Ingen rygende pistoler i Social-og Indenrigsministeriets nye analyse om profitudtræk blandt sociale botilbud, der peger i retningen af nye børnehjemsbaroner. Til gengæld nævnes det ikke med et ord, at de offentlige tilbud er en dårlig forretning med et underskud på mindst en kvart milliard.

Forbud mod profit kan ramme selveje og fonde

Flere fagforbund ser friskolemodellen som den prop, der kan sætte en stopper for profitudtræk af private botilbud, men ifølge Selveje Danmark vil den model også ramme nonprofit organisationer. Det har næppe været Astrid Krags intention.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) vil med ny analyse i hånden slå ned på udbyttebetalinger fra sociale tilbud.

Regeringen vil sætte stopper for udbytte fra sociale tilbud

Mere end hvert fjerde private tilbud på socialområdet har trukket overskud ud. Det vil regeringen stoppe.
Der vil blive rejst mange spørgsmål, når Astrid Krag på et tidspunkt fremlægger det endelige forslag til forbud mod private på socialområdet

Kommentar: Forbud falder taktisk smart, men klodset

Tre ting virker klodsede i social- og indenrigsminister Astrid Krags annoncering af forbud mod private tilbud. Men det er det rigtige tidspunkt, hvis dette efterårs felttog ikke skal ende i en vinterkrig. Potentielt ligger der en mulighed for en varig aftale, som alle kan være med på.
"Både kommunale botilbud og selvejende laver ”profit” på velfærd. Regeringen og Astrid Krag tager fejl og gør regning uden vært, hvis den tror, at fordi man er et offentligt tilbud, så kan der ikke laves profit." Skriver Flemming Trap Højer, Cand. Jur. og ekspert i botilbud og Lov om Socialtilsyn.

Debat: Regeringen gør regning uden vært

Hvis selskabsdrevne botilbud forventes omlagt til selvejende tilbud, gør regeringen regning uden vært, og risikerer at efterlade tusindvis af vores mest udsatte borgere i kaos!