Arbejdsmarked

  Arbejdsmarked

  Fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) glæder sig over hurtig trepartsaftale.

  Både virksomheder og forældre kan nu få refusion for coronasygdom

  Ny aftale: Hvis en medarbejder skal isolere sig eller har et coronahjemsendt barn, skal der udbetales refusion.
  Et bredt politisk flertal har tidligere haft en aftale om refusion fra første sygedag, men den aftale udløb i juli 2021. Nu er spørgsmålet om der kan skaffes opbakning til en ny, set i lyset af at corona-smitten er stærkt stigende

  Fælleskassen skal betale fra første dag

  Den stigende smitte i samfundet rammer landets virksomheder, der presses af flere sygemeldinger. Det har fået en række erhvervsorganisationer til at rejse krav om, at man genindfører muligheden for, at virksomheder kan få refusion fra første sygedag, men bakker Christiansborg op om det?
  Bedre lønninger i de private virksomheder gør det svært for Københavns Kommune at rekruttere byggesagsbehandlere, fortæller borgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

  Højere løn lokker byggesagsbehandlere væk fra kommuner

  Bedre løn i det private gør det svært for kommuner at fastholde byggesagsbehandlere. I København håber man nu at nedbringe en pukkel af byggesager ved hjælp af vikarer.
  Fra Venstre, administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, Cheføkonom i SMVdanmark, Mia Amalie Holstein og administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen

  Finanslovsforslaget mangler fokus på virksomhedernes rammevilkår

  Finanslovsforslaget mangler initiativer, der sikrer mere arbejdskraft og bedre rammevilkår for virksomhederne, lyder det fra de tre store arbejdsgiverorganisationer Dansk Erhverv, SMVdanmark og Dansk Industri.
  Ledermobiliteten mellem den private og offentlige sektor og internt i den offentlige sektor er lille. Vi søger tilsyneladende mest de samme profiler.

  Taskforce skal se på ledermobilitet mellem sektorerne

  Ledelsesindsigten knækker på tværs af stat, regioner, kommuner og den private sektor. Måske skyldes det, at ledermobiliteten er lille. Nu skal en taskforce give anbefalinger. Staten er nemlig afhængig af indsigt i de andres maskinrum for at løse nationale udfordringer, lyder det fra taskforcen.
  Privatansatte, der mister arbejdet skal ikke regne med at kunne hæve kontanthjælp på jobcenteret, hvis de har en pension. Læs hvad der er op og ned.

  Privatansatte kan ikke få kontanthjælp før de har brugt pensionen

  Statsminister Mette Frederiksen har flere gange adresseret, at Coronakrisen må ikke blive en krig mellem den offentlige og private sektor, men forskellene mellem de to sektorer tegnes lige nu op. Senest i debatten om privatansattes ulige mulighed for kontanthjælp.