"Katten er ude af sækken, hvor man bringer borgere og virksomheder ud i en situation, der ikke skaber retning og afklaring, men giver frustration og usikkerhed hos tusindvis af mennesker," siger branchedirektør i Dansk Industri Jakob Scharff.

DI: Kommunerne får et kæmpe prioriteringsdilemma

Hverken Social- og Indenrigsminister Astrid Krag eller hendes ministerium kan svare på, hvordan private skal omlægges til selveje, ligesom konsekvenser af et forbud mod privat afkast på socialområdet er uklare. Nu gør Dansk Industri ministeriets arbejde og kommer med nogle af svarene.
De sjællandske kommuner og regionen har lavet en aftale om, hvor meget de må trække ud botilbud til administration i form af overhead, men de har også en aftale om et loft for overskud.

Alle sjællandske kommuner kan trække overskud ud af botilbud

Offentlige botilbud har et fælles aftaleforum for priser og regler for udtræk af overskud og overhead til kommunerne. Havde private virksomheder gjort tilsvarende, var det blevet kaldt karteldannelse, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.
"Det du taber på gyngerne kan du vinde ind på karrusellerne," siger et gammelt ordsprog. Det passer på en del koncernlignende organiseringer på velfærdsområdet.

Kommunalt botilbud trak millioner ud i overskud

Et samspil mellem kunstigt høje priser og planlagte underskud hos tre botilbud i en kommunal koncernstruktur kan have haft betydning for, hvor kommunen anbragte egne borgere, mener Dansk Erhverv. Ankestyrelsen kalder det uigennemskueligt. Læs hvad der er op og ned.

Kommunal topchef: Private tilbud udfylder en vigtig rolle

” Ingen direktør ved sine fulde fem går til byrådet og beder om 100 mio.kr. til etablering af et nyt specialtilbud,” skriver direktør i Høje Tåstrup Kommune Charlotte Markussen i et debatindlæg om forbud mod private botilbud.
Socialministeriet har lagt et interessant net ned over deres analyse af profit blandt sociale botilbud, skriver redaktør Steen Houmark

Analyse: Sociale botilbud er ikke en fed overskudsforretning

Ingen rygende pistoler i Social-og Indenrigsministeriets nye analyse om profitudtræk blandt sociale botilbud, der peger i retningen af nye børnehjemsbaroner. Til gengæld nævnes det ikke med et ord, at de offentlige tilbud er en dårlig forretning med et underskud på mindst en kvart milliard.

Forbud mod profit kan ramme selveje og fonde

Flere fagforbund ser friskolemodellen som den prop, der kan sætte en stopper for profitudtræk af private botilbud, men ifølge Selveje Danmark vil den model også ramme nonprofit organisationer. Det har næppe været Astrid Krags intention.
Der vil blive rejst mange spørgsmål, når Astrid Krag på et tidspunkt fremlægger det endelige forslag til forbud mod private på socialområdet

Kommentar: Forbud falder taktisk smart, men klodset

Tre ting virker klodsede i social- og indenrigsminister Astrid Krags annoncering af forbud mod private tilbud. Men det er det rigtige tidspunkt, hvis dette efterårs felttog ikke skal ende i en vinterkrig. Potentielt ligger der en mulighed for en varig aftale, som alle kan være med på.
"Både kommunale botilbud og selvejende laver ”profit” på velfærd. Regeringen og Astrid Krag tager fejl og gør regning uden vært, hvis den tror, at fordi man er et offentligt tilbud, så kan der ikke laves profit." Skriver Flemming Trap Højer, Cand. Jur. og ekspert i botilbud og Lov om Socialtilsyn.

Debat: Regeringen gør regning uden vært

Hvis selskabsdrevne botilbud forventes omlagt til selvejende tilbud, gør regeringen regning uden vært, og risikerer at efterlade tusindvis af vores mest udsatte borgere i kaos!
"Jeg er som skatteyder og borger dybt bekymret over den retning vores regering udstikker for vores samfund og efterlader mig med en klaustrofobisk følelse af at være underlagt systemet. Et system der gang på gang fejler og jeg som borger ikke kan vælge fra." Skriver Stine von Christierson Adm. direktør i Forenede Care og formand for Dansk Sundhed og Velfærd.

Opråb: Stop heksejagten og ret sigtet mod kvaliteten

Vi vinder ved diversitet, det giver plads til dem, der ikke passer i systemet, men i stedet driver ministeren heksejagt ud fra enkeltsager, lader kommunerne begå fejl i massevis og kradse overskud ind. Lad os undgå afspecialisering og virksomhedsdød, skriver Stine Christierson, Adm direktør i Forenede Care.
Ministeren rammer ved siden af i hendes retorik, mener Laust Westtoft, politisk og strategisk chef, LOS – Landsorganisationen af sociale tilbud. Han er bekymret for at der vil ske en afspecialiseringen.

Opråb: Vi skal fokusere på kvalitet – ikke ejerskab

Med socialministerens forslag om at forbyde privatejede sociale tilbud er målet om bedre kvalitet og specialisering for udsatte borgere desværre gledet helt i baggrunden for et mål om at fremme bestemte ejerformer, skriver Laust Westtoft i dette debatindlæg,
Der er potentielt risiko for tusindvis af opsigelser, hvis mange sociale botilbud lukker, som følge af et forbud mod private. Spørgsmålet er om denne risiko er forelagt finansministeriet?

Analyse: Forbud mod private botilbud kan kollidere med Grundloven

En hjørnesten i grundloven kan spænde ben for Astrid Krags ideologiske felttog mod private botilbud. Læs i denne analyse hvorfor og få et indblik i, hvor mange spørgsmål dette lovforslag rejser, herunder antallet af ansatte der potentielt er i risiko for at blive sagt op.
Socialminister Astrid Krag mener, at private virksomheder betragter udsatte borgere som sociale hæveautomater og det vil hun sætte en stopper for.

Astrid Krag vil forbyde private på socialområdet

Private tilbud skal omlægges til fonde og selvejende institutioner, hvis de vil blive på socialområdet. ”Et kæmpe skridt i den rigtige retning”, mener tre fagforbund. Hos brancheorganisationerne kalder man det et ideologisk korstog, hvor man straffer alle også de udsatte.