Ideologiske kampe og eksterne konsulenter skaber ikke kvalitet

De eksterne konsulenter, den ideologiske kamp om ejerskabsformer og en udligningsreform, som tilskynder kommunerne at beholde borgerne i egne tilbud, er symptomer i velfærdssystemet, der får den politiske kvalitetsdagsorden til at glide af bordet.
Hele ideen med en retssikkerhedsfond, er ifølge jurist Sanne Møller, som har lavet Advokatrådets rapport, at borgerne slipper for at få retssager.

Retssikkerhedsfond kan åbne op for amerikanske tilstande

I en rapport fra Advokatrådet anbefales det, at borgere får kompensation fra en retssikkerhedsfond, når kommunerne begår fejl. Flere partier er med på ideen, men socialcheferne er bekymrede for amerikanske tilstande. Er advokatbranchen ved at opdyrke et nyt marked? OPS-Indsigt har talt med forfatteren.
BPA-Ordningen er blevet kaldt et frihedsbrev for handicappede, så de kan klare sig i deres hverdag

Fakta om Borgerstyret Personlig Assistance

En enkel lovgivning med en række afgørelser fra Ankestyrelsen gør markedet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til et komplekst marked. Læs blandt andet om det kommunale løn og kvalitetsparadoks.

Ankestyrelsens afgørelse i Hjørringsag lægger op til fortolkningsmuligheder

OPS-Indsigt fået flere henvendelser om Ankestyrelsens afgørelse og de potentielle konsekvenser for privat plejehjemsdrift og kortvarige vækstpotentialer inden for frit valg.
Bo- og opholdstederne skal ikke forvente at forhandlingspresset bliver sat på stand by. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes brug af konsulenter har ikke opsættende virkning og kommunerne suser derudaf med forhandlingsløsninger offentlige som private.

Kommuner har sluppet fingeren på pauseknappen og fortsætter brug af handicapkonsulenter

Ankestyrelsens igangværende undersøgelse af kommunernes brug af konsulenter på handicapområdet, har ikke opsættende virkning. Kommunerne finder ikke metoden ulovlig, derfor løser private fortsat opgaver.
(Arkiv) STAR har forbudt Akademikernes A-kasse at tilbyde en sundhedsforsikring, der dækker i tilfælde af ledighed. A-kassen går nu i retten for at ændre afgørelsen.

A-kasse går i retten om forbud mod sundhedsforsikring

STAR har forbudt Akademikernes A-kasse at tilbyde medlemmer en sundhedsforsikring, der også kan hjælpe dem, hvis de mister jobbet.
Kommunerne bruger sandsynligvis langt flere eksterne konsulenter på handicapområdet end KL og Altinget har afdækket

Flere kommuner bruger konsulenter på handicapområdet end tidligere afdækket

Meget taler for, at kommunernes brug af konsulenter på handicapområdet er større end afdækket af Altinget og KL og det kan blive et problem, hvis Ankestyrelsen alene bruger KL`s tal, skriver Redaktør Steen Houmark i denne analyse

Konsulentvirksomhed på handicapområdet har rådspurgt sig hos kendt advokatfirma

28 kommuner har aftaler med konsulentvirksomheder på handicapområdet, men det bør ikke være et problem, da Kammeradvokaten kan have sagt god for modellen, oplyser flere kilder overfor OPS-Indsigt.
I Faktaarket fra social- og indenrigsministeriet om regeringens udspil ”Barnet først” står der bl.a. ”Vi skal give stabilitet i barnets liv gennem bortadoption. Det kan påvirke markedet for anbringelser ret voldsomt.

Fremtidens anbringelsesområde: Færre private og mindre marked

Regeringen har fat i tre håndtag, der indirekte vil ændre markedet for anbringelser og det bekymre brancheorganisationer som Selveje Danmark og LOS. Det er der god grund til, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.

Madhus vandt sag om kommunalt opgavetyveri

Ved tredje instans vandt Det Danske Madhus en sag om kommunalt opgavetyveri, men Social- og Indenrigsministeriet gav alligevel kommunerne forlænget spilletid.
Der har været en tendens til, at borgere der har en psykisk funktionsnedsættelse ikke har haft samme frie valg af leverandør som andre, der også får hjælp til fx praktisk hjælp.

Afgørelse i ankestyrelsen udvider markedet for frit valg

Principafgørelse i Ankestyrelsen medfører væsentlig udvidelse af markedet for frit valg af hjemmepleje. Spørgsmålet er om leverandører og borgere forstår at gribe muligheden.
I 2019 var omgørelsesprocenten fra Ankestyrelsen på 32,5 procent. Det betyder, at styrelsen har ændret, ophævet eller hjemvist knap en tredjedel af de realitetsbehandlede ankesager. (Arkiv)

Fakta: Hvordan skal hjælpen bevilges som socialpædagogisk støtte eller personlig og praktisk hjælp?

Med caseeksempler og fokus på frit valg af leverandør gennemgås servicelovens §83 og §85 ift anvendelse af Ankestyrelsens principafgørelse.