Afgørelser

  "Jeg er glad for, at der nu er kommet en afgørelse i sagen, og jeg ser frem til, at de relevante kommuner retter op." Siger Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) i en kommentar til Ankestyrelsens undersøgelse af 30 kommuner.

  Ankestyrelsen: “No-cure-no-pay-princippet” kan anvendes på handicapområdet

  Ankestyrelsen løfter i dag sløret for de første resultater i en undersøgelse om 30 kommuners brug af private konsulenter på det sociale område. Resultatet er en både- og konklusion. Læs hvorfor kommunerne ind imellem godt må anvende ”no-cure-no-pay-princippet."
  De røde lamper blinker længe inden udligningsreformen er vedtaget. Her fungerende finansminister Morten Bødskov og social- og indenrigsminister Astrid Krag ved præsentationen af regeringens udspil til en udligningsreform i januar.

  Analyse skal afdække uhensigtsmæssige kommunale incitamenter ved udligningsreform

  Fem partier bag udligningsreformen udtrykker bekymring for, at udligningsreformen kan medføre afspecialisering og uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter for kommunerne. Læs, hvad de forpligtiger sig til og hvad Selveje Danmark anbefaler.

  Eksterne konsulenter på handicapområdet er udtryk for et våbenkapløb

  På Altinget har man lært fire ting af sagen om de eksterne konsulenter, men socialchefernes formand finder debatten ensidig. På OPS-Indsigt ser vi på om Altinget overså noget i deres analyse. Læs om, hvorfor de eksterne konsulenter indgår i et våbenkapløb mellem kommunerne.

  Fakta: Tre lovgivninger skal trianguleres, når der træffes afgørelser

  Det kan virke barokt, at en kommune er nødt til at købe eksterne specialister, når der skal træffes afgørelser i komplekse sager, men det er ikke så mærkeligt, Læs her hvor kompleks en lovgivning sagsbehandleren arbejder med.

  Ideologiske kampe og eksterne konsulenter skaber ikke kvalitet

  De eksterne konsulenter, den ideologiske kamp om ejerskabsformer og en udligningsreform, som tilskynder kommunerne at beholde borgerne i egne tilbud, er symptomer i velfærdssystemet, der får den politiske kvalitetsdagsorden til at glide af bordet.
  Hele ideen med en retssikkerhedsfond, er ifølge jurist Sanne Møller, som har lavet Advokatrådets rapport, at borgerne slipper for at få retssager.

  Retssikkerhedsfond kan åbne op for amerikanske tilstande

  I en rapport fra Advokatrådet anbefales det, at borgere får kompensation fra en retssikkerhedsfond, når kommunerne begår fejl. Flere partier er med på ideen, men socialcheferne er bekymrede for amerikanske tilstande. Er advokatbranchen ved at opdyrke et nyt marked? OPS-Indsigt har talt med forfatteren.
  BPA-Ordningen er blevet kaldt et frihedsbrev for handicappede, så de kan klare sig i deres hverdag

  Fakta om Borgerstyret Personlig Assistance

  En enkel lovgivning med en række afgørelser fra Ankestyrelsen gør markedet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til et komplekst marked. Læs blandt andet om det kommunale løn og kvalitetsparadoks.

  Ankestyrelsens afgørelse i Hjørringsag lægger op til fortolkningsmuligheder

  OPS-Indsigt fået flere henvendelser om Ankestyrelsens afgørelse og de potentielle konsekvenser for privat plejehjemsdrift og kortvarige vækstpotentialer inden for frit valg.
  Bo- og opholdstederne skal ikke forvente at forhandlingspresset bliver sat på stand by. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes brug af konsulenter har ikke opsættende virkning og kommunerne suser derudaf med forhandlingsløsninger offentlige som private.

  Kommuner har sluppet fingeren på pauseknappen og fortsætter brug af handicapkonsulenter

  Ankestyrelsens igangværende undersøgelse af kommunernes brug af konsulenter på handicapområdet, har ikke opsættende virkning. Kommunerne finder ikke metoden ulovlig, derfor løser private fortsat opgaver.
  (Arkiv) STAR har forbudt Akademikernes A-kasse at tilbyde en sundhedsforsikring, der dækker i tilfælde af ledighed. A-kassen går nu i retten for at ændre afgørelsen.

  A-kasse går i retten om forbud mod sundhedsforsikring

  STAR har forbudt Akademikernes A-kasse at tilbyde medlemmer en sundhedsforsikring, der også kan hjælpe dem, hvis de mister jobbet.
  Kommunerne bruger sandsynligvis langt flere eksterne konsulenter på handicapområdet end KL og Altinget har afdækket

  Flere kommuner bruger konsulenter på handicapområdet end tidligere afdækket

  Meget taler for, at kommunernes brug af konsulenter på handicapområdet er større end afdækket af Altinget og KL og det kan blive et problem, hvis Ankestyrelsen alene bruger KL`s tal, skriver Redaktør Steen Houmark i denne analyse

  Konsulentvirksomhed på handicapområdet har rådspurgt sig hos kendt advokatfirma

  28 kommuner har aftaler med konsulentvirksomheder på handicapområdet, men det bør ikke være et problem, da Kammeradvokaten kan have sagt god for modellen, oplyser flere kilder overfor OPS-Indsigt.