Første spadestik til lille bydel med integreret ældreboligmiljø

Del artiklen:
Borgmester Knud Vincents og Peter Morgan fra PFA tager sammen med administrerende direktør i OK-Fonden Ulrik Ahrendt-Jensen første spadestik på byggegrunden i Slagelse Bypark
Borgmester Knud Vincents og Peter Morgan fra PFA tager sammen med administrerende direktør i OK-Fonden Ulrik Ahrendt-Jensen første spadestik på byggegrunden i Slagelse Bypark - Foto: OK-fonden

Pensionsselskabet PFA vil sammen med OK-fonden opfører boliger for livet til fremtidens ældre i ti kommuner. Første spadestik er nu taget i Slagelse, hvor man er gået i gang med at bygge en lille bydel, der huser mere end blot et friplejehjem.

Af Steen Houmark, redaktør af OPS-Indsigt, steen@nb-medier.dk

I Slagelse Bypark har man taget første spadestik til en samlet bebyggelse på 27.300 kvadratmeter, fordelt på flere parceller med både friplejehjem, seniorboliger, seniorbofælleskab, familieboliger og ungdomsboliger i tæt samarbejde mellem OK-Fonden, PFA, Deas og Slagelse Kommune.

Projektet er interessant, fordi vi her ser anlæg af en lille bydel med fælles aktiviteter og en samlet omsorgsstruktur for flere typer af boliger, hvor personale i fremtiden kan servicere borgere med behov for forskelligt niveau af velfærdsindsats. Hertil kommer en forbedret udnyttelse af fremtidens knappe sundhedsfaglige ressourcer.

”Der hvor man bygger en infrastruktur omkring et ældreboligmiljø, reducerer man potentielt transporttiden for personalet, ved at samle infrastrukturen og det vil give en bedre udnyttelse af de varme hænder,” sagde professor i økonomi ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh til OPS-Indsigt i forbindelse med et interview tidligere på måneden.

Læs også:
Professor: Herlev-modellen er egentlig en god ide

Pensionsselskabet PFA og OK-Fonden er i fuld gang med forarbejdet til godt 40 % af bygningerne i det nye boligområde. Det drejer sig om et friplejehjem med 75 plejeboliger, et seniorbofællesskab med 30 boliger og fælleshus samt 32 seniorboliger. Byggerierne  forventes færdige omkring sommeren 2024.

Samarbejdet med kommunen er vigtigt

Seniorboligerne og seniorbofællesskabet i Slagelse opføres som såkaldte ”Boliger for Livet”. Det er boliger, hvor man har mulighed for at blive hele livet, også hvis man en dag får brug for personlig hjælp og pleje.

Det er tanken med friplejehjemmet, at det skal åbne sig i forhold til det omgivende samfund og inviterer beboerne i ”Boliger for Livet” ind. Eksempelvis ved at give adgang til træningsfaciliteter, til fester for beboerne på plejehjemmet og til kreative aktiviteter, fremgår det af et presseopslag.

”I OK-Fonden er vi meget glade for modtagelsen og samarbejdet med Slagelse Kommune. Vi lægger vægt på at være velkomne, og det føler vi bestemt, at vi er i Slagelse. Vi glæder os til samarbejdet om at modtage et bredt udsnit af beboere i vores boliger og ikke mindst borgere med plejebehov på det nye plejehjem,” siger Ulrik Ahrendt-Jensen, adm. direktør i OK-Fonden.

Slagelse er første lokation for PFA

Også hos PFA som for over en måned side annoncerede, at man nu var klar til første spadestik, er der stor glæde over samarbejdet med Slagelse Kommune.

”Hos PFA ønsker vi at skabe gode rammer for det gode seniorliv. Blandt andet ved at udvikle nye og attraktive boligformer. Derfor er vi også rigtig glade for, at vi nu kan udnævne Slagelse som første lokation i vores ønske om at opføre friplejehjem og seniorboliger i op til 10 danske kommuner sammen med OK-Fonden,” siger Jesper Brask Fischer, programchef for offentlig privat samspil i PFA.

Han henviser her til at PFA for halvandet år siden meddelte at pensionsselskabet og OK-Fonden ville følge en vision om, at de med en samlet investeringssum på 2 milliarder kroner ville bygge og drive friplejehjem i 10 større danske byer. Slagelse bliver den første.

Sideløbende med omsorgsbyggerierne på grunden i Slagsles opfører PFA desuden familieboliger og ungdomsboliger.

Læs også:
De vil bygge friplejehjem i 10 kommuner