Gentofte Kommune lancerer en ny udbudsmodel

Del artiklen:
- Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Gentofte Kommune afprøver en ny model, hvor kommunen og arbejdsmarkedets parter på forhånd har afstemt forventninger til udbuddet. Modellen kaldes et 3-i-1 udbud.

Af Steen Houmark, [email protected]

For at sikre bedre udbud, hvor alle parters forventninger til pris, kvalitet og arbejdsforhold er bedre afstemt, har Gentofte Kommune sammen med arbejdsmarkedsparter udviklet en ny udbudsmodel.

Modellen har fået navnet 3-i-1 udbud og går bl.a. ud på, at kommunen inviterer arbejdsmarkedets parter til dialog, inden et udbud skrives færdigt. Tidligere har man kun haft dialogen med udvalgte leverandører.

Ved at inviterer arbejdsmarkedsparter ind som den tredje part er forventningen at den nye type dialog-udbud i højere grad medvirker til at sikre, at forskellige erfaringer mht. opgaveløsningens kvalitet, pris samt løn-, arbejds- og overenskomstforhold får plads i udbudsbeskrivelsen, herunder at centrale parter kan aftale, hvilke principper der skal gælde det enkelte udbud.

Modellen blev præsenteret første gang på Folkemødet

Gentoftes borgmester, Hans Toft (K), præsenterede første gang 3-i-1 modellen på Folkemødet i 2016, og forslaget er har siden fået opbakning fra arbejdsmarkedets parter.

Det fremgår af referater fra Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse, at modellen nu bliver konkret testet i forbindelse med et  udbud af rengøring og vinduespolering, der ventes at blive udbudt i december.

Gentofte Kommune har i forbindelse med det kommende udbud været i dialog med 3F, FOA, Dansk Erhverv og Dansk Industri. 
Parterne mødtes første gang i foråret og har siden talt sammen flere gange. Resultatet er 10 principper for udbuddet.

Principperne dækker blandt andet, hvilken kvalitetsstandard der skal gøres rent efter, at der lægges vægt på kvalitet, innovation og brug af teknologi, og at kommune og leverandør indgår i innovationspartnerskaber, så løsningen af rengøringsopgaven løbende udvikles i fællesskab.

Principperne rummer også krav om, at nuværende rengøringsmedarbejdere kan virksomhedsoverdrages til en eventuelt ny leverandør, krav til implementeringsplan, samt et sædvanligt princip om, hvilken vægt prisen skal vægte i udbuddet.

Ud over de ti  principper er parterne også enige om at ville fortsætte som et slags rådgivende organ, der kan spørges til råds og kan fungere som et nyttigt dialogforum for løbende forventningsafstemning i forhold til udbudsgrundlaget. Skriver Danske Kommuner.

Ikke kun fokus på pris
Opgaven at pudse vinduer og gøre rent i kommunens mange bygninger bliver i dag varetaget af ca 80 leverandører fordelt på 125 forskellige kontrakter.

Ved at sende opgaven i udbud efter en 3 i 1 model, er det kommunens vurdering at det vil koste cirka 40 millioner kroner årligt, samtidig forventer man at få en mere ensartet kvalitet af rengøringen på tværs af sammenlignelige institutioner. Det vil sige en større sikkerhed for at pris og kvalitet følges ad samt en mere entydig håndtering og kontrol med opgaven. 

Kommunen forventer desuden at reducere antallet af kontrakter og hermed administration og understreger at man med dette udbud ikke kun har et fokus på prisen.