Lolland Kommune køber digitalt træningskoncept efter succesfuld test

Del artiklen:
Laila (th.) har været glad for det digitale træningsforløb, som hun har afprøvet sammen med social- og sundhedshjælper Nanna (tv.). Foto: Lolland Kommune

Lolland Kommune har sammen med såvel den private som den kommunale plejeleverandør testet træningskonceptet DigiRehab for at få nogle praktiske driftserfaringer inden det implementeres i fuld skala

Af Steen Houmark, redaktør af OPS-Indsigt, steen@nb-medier.dk