Christiansborg Slot, hjemsted for Danmarks parlament, Folketinget, for Højesteret og Statsministeriet, mandag den 6. maj 2019.